Функции

Страницата е създадена на: 3 ноември 2016 и редактирана на:14 февруари 2020

Функция наричаме правило `f`, по което на всеки елемент `x` от дадено множество `D`, се съпоставя единствен елемент `y` от друго множество `Y`. Множеството `D` наричаме дефиниционна област на функцията, а неговия елемент `x` - аргумент на функцията. Елемента `y` наричаме стойност на функцията, а множеството `Y` - множество на стойностите на функцията. Това, че стойността y се получава по правилото f от аргумента x означаваме:

y = f ( x ) .

Казваме още, че y е функция на x или, че y зависи от x .

Във физиката използваме функции за представяне на връзките, които съществуват между физичните величини. Преобладаващата част от физичните величини са скаларни или векторни величини, така че най-използваните във физиката функции могат да бъдат: скаларни функции на скаларен аргумент, скаларни функции на векторен ангумент, векторни функции на скаларен аргумент и векторни функции на векторен аргумент. Примери за такива функции са:

Функциите, отразяващи зависимостта на различни физични величини от пространствените координати и времето наричаме физически полета.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3075 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload