Ресурси, които осигуряват този сайт

Страницата е създадена на:24 март 2016 и редактирана на:16 октомври 2021

Главният ресурс, който се влага за поддържане на този сайт е безвъзмездният труд на неговия автор.

Въпреки, че има нужда от средства за:

  1. Осъществяване на някои от идеите, споменати на страница "Да се направи".
  2. Набавяне на платена литература, например някои стандарти.

Не се отказват дарения, за покриване на посочените нужди. Вижте страница Дарения във vanyog.com.

Проучват се възможности за привличане и на средства: Google AdSense, Crowdfunding.

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3556 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload