Записки по информатика

Страницата е създадена на:20 април 2018 и редактирана на: 4 юни 2018

Представяният на тази страница файл е озаглавен "Записки по информатика" и съдържа работни записки за въвеждащ модул в лекционен курс по информатика.

Благодарение на Облачни (cloud) технологии(колекция връзки), можете да отворите точно синхронизирано копие на файл от компютъра на автора му.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2961 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload