OCS (Open Conference Systems)

Страницата е създадена на:17 декември 2018 и редактирана на:26 януари 2020

Интернет връзки - в раздел: Open Conference Systems (OCS)(колекция връзки).

OCS, е софтуерна система, подпомагаща провеждането на научна конференция. Разработва се от PKP - Public Knowledge Project, организация, базирана в Канада, която разпространява системи с отворен код и за издаване на списание с отворен достъп Open Journal Systems (OJS)(колекция връзки), публикуване на монографии и индексиране на публикации.

Системата е написана на PHP (за PHP версия 4 и 5), използва база данни MySQL и лесно се инсталира във всяка сървърна система, осигуряваща тази компоненти.

Позволява създаване на интернет страници за повече от една конференции и поднасяне на информацията на всеки от активираните в системата езици.

След разархивиране и качване на файловете от системата на сървър, се отваря с браузър адреса на директорията, в която е качена системата. Показва се стартова страница, която изисква въвеждане на първоначални данни: абсолютен път до съществуваща празна директория, предвидена за съхраняване на файлове при използване на системата; име, парола и имейл на главния администратор; име и парола за достъп до MySQL; име на базата данни, предвидена за системата. След вавеждане на данните системата се инициализира и е готова за работа.

Според информацията на страница The Future of OCS, проектът е в състояние на изчакване на реализирането на новите версии на проектите OJS и OMP, рамките на които ще бъдат използване в създаването на нова версия на OCS.

Сред наличните преводи, няма български, а стартирането на превод на нов език е препоръчано да се извършва, чрез пускане на заявки за промени през GitHub. Ето защо за стартирането на превод на български е направено разклонение на програмния код, с добавен непълен превод на български.

Стринговете, които се превеждат на български, се намират в .xml файлове в поддиректории: locale/bg_BG, каквито има в главната директория на системата и в директориите на модулите, които тя използва. Тези директории са копия на съответните en_US директории, като във файловете им чрез търсене се откриват надписите на английски и се заменят с български.

Изтегляне от посоченото хранилище се извършва с последователност от команди:

git clone https://github.com/vanyog/ocs.git
cd ocs
git submodule update --init --recursive
cp config.TEMPLATE.inc.php config.inc.php
git checkout origin/ocs-dev-2_3
cd lib/pkp
git checkout origin/ocs-dev-2_3

Подмодулът lib/pkp се изтегля от оригиналното му хранилище: https://github.com/pkp/pkp-lib, в което няма български превод, ето защо трябва да се синхронизира с хранилището от адрес: https://github.com/vanyog/pkp-lib, с командите:

git remote add bg https://github.com/vanyog/pkp-lib
git pull bg ocs-dev-2_3

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2864 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload