Задаване на цвят във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:18 септември 2023

Цвят на предния план и цвят на задния фон

Много инструменти във Фотошоп използват зададените по подразбиране цвят на предния план и цвят на задния фон. Тези цветове се виждат върху двата цветни квадрата върху панела с инструменти, както и върху панела Color. При щракване върху някой от тези квадрати се показва диалог за избор на съответния цвят.

Понякога, например при редактиране на маски, се налага да се използват само бял и черен цвят. За бърза смяна на цвета на предния план и на фона до черно и бяло, върху лентата с инструменти има бутон, който изобразява два малки квадрата, черен и бял, застъпени един върху друг. Щракването на този бутон веднага прави цвета за предния план - черен, а цвета на фона - бял. Същото действие има и клавишът D или Shift + D.

Възможно е да се разменят местата на двата цвята - цвета на предния план да стане цвят на фона, а този на фона - цвят на предния план. За целта се щраква бутона с пречупени стрелки, вдясно над квадратите със цветовете върху панела с инструменти, или се натиска клавиш X.

Диалог за избор на цвят (Color Picker)

За избиране на цвят във Фотошоп може да се използват 2 различни диалога – Adobe и Windows (или Apple, когато се използва Фотошоп на Mac). По подразбиране се показва диалога Adobe, който ще опишем, защото има по-широки възможности. Кой от двата диалога се появява, зависи от настройката, която се прави с командата: Edit – Preferences – General и избиране от падащ списък: Color Picker. От този списък трябва да е избран реда Adobe. (Другият диалог се осигурява от операционната система.)

Диалогът за избиране на цвят позволява избирането на цвят да се осъществи по един от четирите цветови модела: RGB, HSB, Lab и CMYK, като се попълват стойности на тези цветови характеристики в съответните полета.

Вместо с писане на стойности, избирането на цвят може да се осъществи и визуално. В диалога се вижда един разноцветен квадрат и вертикален плъзгач в дясно от него. Позицията на вертикалния плъзгач съответства на стойността на една от характеристиките на цвета - тези, пред чието поле за писане на стойност, е поставена отметка. В същото време върху цветния квадрат се изобразяват пиксели с цветове съответстващи на различни комбинации от стойности на другите две характеристики на цвета, като в хоризонтална посока се изменя стойността на едната, а във вертикална посока на другата. Например, ако е щракната отметката B (brightness - яркост), върху цветния квадрат хоризонтално се променя H (hue - цветния тон), а вертикално S (saturation - наситеността). При щракване с мишката върху разноцветния квадрат се избира цвета от точката на щракването.

Когато диалогът за избор на цвят е на екрана, но курсорът на мишката е извън него, курсорът приема форма на пипета и тогава избирането на цвят става с щракване на мишката върху точка от някое отворено във Фотошоп изображение – така се избира цвета на точката в която се щраква.

Във Фотошоп има и специален инструмент за избор на цвят Eyerdropper tool. Този инструмент позволява да се състави среден цвят от цветовете на няколко пиксела около дадена точка.

Цвят може да се избере и от панелите Swatches и Color.

Панел Swatches

Панел Swatches показва различни набори от цветове, които може да се сменят, запазват във файл, зареждат от файл. Съответни команди има в менюто на панела. Във всеки набор може да се добавят или премахват цветове. Задаване на цвят става с щракване върху някой от цветовете в наборите. Дали се променя цвета на предния план или на фона, зависи кой от двата квадрата е щракнат в панел Color.

Панел Color

Панел Color може да показва различни плъзгачи за промяна на характеристиките на цвета, които се избират от менюто на панела.

Чрез щракване върху един от два припокриващи се квадрата се избира дали да се промени цвета на предния план или на фона. Кой от квадратите е избран определя, кой от двата цвята се сменя при щракване върху различни цветова в панел Swatches.

Освен с плъзгачите, цветът може да се определи и с щракване в някоя точка на оцветен в преливащи цветове правоъгълник.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2105 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload