Редактиране на елементи в Archicad

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на: 8 януари 2021

Елементи, при чието създаване им се придава форма чрез чертане на линии (стани, плочи и др.) се редактират по следния начин:

Селектира се елементът, който ще се редактира и след това се активира инструмента, с който е построен. Или обратно: когато още няма селектиран елемент първо се активира инструмент, а след това при натиснат и задържан клавиш Shift се щраква върху елемент, който да бъде редактиран с този инструмент.

Щраква се повторно върху селектирания елемент, при което се появява малък палет (Pet Palette) с бутони.

Какви са бутоните върху малкия палет зависи от това дали щракваме върху гореща точка или линия от елемента. Тези бутони съответстват на различни промени, които можем да направим. Активен е бутона на последната промяна, която сме използвали, а ако трябва да направим друга промяна, трябва да щракнем върху друг от бутоните на малкия палет.

Например, при щракване върху точка от линия на стена, както е показано на предишната фигура, бутоните съответстват на: създаване на чупка в стената към нова точка; придаване на форма на дъга минаваща през зададена точка; или форма на дъга със зададена допирателна; задаване на променлива дебелина; преместване на цялата стена; завъртане; огледално обръщане; повдигана във височина; размножаване.

При щракване върху крайна точка от стена, бутоните върху малкия палет са други: преместване само на избраната точка; преместване на цялата стена; завъртане; огледално обръщане; повдигана във височина; размножаване.

Избраното с щракване на бутон от малкия палет действие се завършва след нови щраквания, или въвеждане на координати, с което се конкретизира желаната промяна.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2112 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload