Основни действия при работа по софтуерни проект във Visual Studio

Страницата е създадена на:19 януари 2021 и редактирана на: 4 януари 2023

Съдържание

Отваряне на Visual Studio Актуализиране на работната среда Изпълняване на проект софтуерно приложение Проследяване на изпълнението Затваряне на проект Добавяне на проект в решение Премахване на проект от решение Архивиране на решение

Отваряне на Visual Studio

Ако след създаване на нов софтуерен проект сме затворили Visual Studio, за да го стартираме отново: щракваме върху бутона за търсене на Windows и започваме да пишем името Visual Studio. След няколко букви се показва иконата за стартиране. Щракваме върху нея или натискаме клавиш Enter.

В първия прозорец, който се показва

се виждат последните отваряни с Visual Studio проекти и отварянето на някой от тях се свежда до еднократно щракване с мишката.

Възможно е да се покаже прозорец, напомнящ за предимствата от влизане в потребителски профил на разработчик, който може просто да се затвори с Close.

След отваряне на проект се показва прозорец:

Актуализиране на работната среда

Когато до иконата - камбанка в долния десен ъгъл на главния прозорец има цифри, това означава, че има съобщения на които трябва да обърнем внимание. За да видим съобщенията щракваме върху иконата камбанка. Обикновено това са съобщения, които информират за наличността на нови версии на инсталирани модули на Visual Studio, например:

Щракването върху линк "More Details" отваря прозорец с повече информация за съответния модул и същността на актуализацията.

След щракване на бутон Update, започва изтегляне и опресняване на информация за избраната актуализация. След завършване на което в долната лента на прозореца се се показва надпис.

Инсталирането на избраните актуализации започва след затваряне на този прозорец и на Visual Studio. Тогава се показва прозорец, в който се щраква бутон Modify.

Ако през това време се стартира Visual studio се показва:

За да продължи инсталирането на актуализации трябва да се затвори Visual Studio.

Изпълняване на проект софтуерно приложение

Създаваното във Visual Studio приложение по подразбиране се стартира в режим на дебъгване. Стартирането става с натискане на клавиш F5 или щракване с мишката на наличния за целта бутон:

клавиш F5 или команда от менюто Debug - Start Debugging:

Ако компилирането и стартирането преминат успешно, на екрана са появява прозореца на новото приложение. Появява се и прозорец Diagnostic Tools, в който се показва информация за изпълнявани от приложението прекъсвания, използвана памет и натоварване на процесора.

Стартиране в нормален режим без дебъгване и следене на работата с Diagnostic Tools става с команда Debug - Start Without Debugging, клавишна комбинация Ctrl+F5 или щракване на бутона . В този случай приложението се изпълнява по-бързо, но отпада възможността за наблюдаване на изпълнението на редовете програмен код.

Проследяване на изпълнението

(Снимките са от примера Програма калкулатор, направена с Visual Studio)

За да се спре изпълнението на програмата върху точно определен ред се вмъква точка на прекъсване, като се щраква върху лентата в ляво от номера на реда, където се появява червено кръгче.

Стартира се програмата и се предизвиква изпълнение на конкретната подпрограма, в която се намира точката на прекъсване. Изпълнението на програмата спира. Нейният прозорец се скрива и се появява редактора, в който се онагледява мястото на прекъсване.

Поднасянето на курсора на мишката над някоя променлива, предизвиква появата на прозорец с информация за текущата стойност на променливата.

Продължаване на изпълнението се предизвиква с натискане на бутони или клавиши:
- до следващия ред (Step Over) - F10
- до следваща точка на прекъсване, ако има такава (Continue) - F5

Ако на реда, на който е спряло изпълнението, предизвиква извикване на функция или подпрограма, Step Over предизвиква изпълнението ѝ без прекъсване и следва спиране пред следващия ред от програмния код. В случай, че трябва да се проследи изпълнението и на редовете на функцията или подпрограмата се изпълнява Step Into F11.

Затваряне на проект

Командата File - Close затваря само текущо отворения за редактиране файл от проекта.

Командата File - Close Solustion затваря решението, в което се съдържа текущия проект. След което се показва прозорец за избиране на друго решение, което да бъде отворено.

Добавяне на проект в решение

В едно решение може да се съдържат повече от един проекти. За да създадем нов проект в дадено решение щракваме с десен бутон на мишката върху името на решението в прозореца Solution Explorer и избираме команда Add - New Project...

Вижте повече на страница Създаване на нов проект в съществуващо решение във Visual Studio.

Премахване на проект от решение

При щракване с десен бутон на мишката върху името на проекта в прозореца Solution Explorer и избиране на Remove, показва предупредително съобщение, а след потвърждаване с бутон OK в него, проектът се премахва от текущото решение. При това файловете от проекта не се изтриват и ако не бъдат изтрити ръчно, по-късно проектът отново може да бъде отворен или добавен в някое решение.

Архивиране на решение

Когато е необходимо всички файлове, съставляващи едно решение да бъдат пренесени на друг компютър, за да бъдат прегледани от друг програмист, един от начините да се направи това е да се архивират в един файл. Което започваме с отваряне на директорията, в която се намира решението, чрез щракване с десния бутон на мишката върху името на решението в прозорец Solution Explorer и избиране на команда Open Folder in File Explorer, например:

В директорията на решението селектираме всички файлове и с щракване на десния бутон на мишката избираме команда за създаване на архивен файл:

Създаденият архивен файл,

го пренасяме на другия компютър, чрез комуникация по мрежа или записване върху външен носител.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2514 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload