Въведение в WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на: 3 юли 2024

WordPress e система за управление на съдържанието на сайт реализирана с отворен код. Първоначално е била създадена за сайтове тип блог, но възможностите ѝ вече са разширени дотолкова, че може да се използва и за сайтове с общо или друго специално предназначение.

WordPress има модулна структура. Състои се от WordPress Core - ядро, което управлява системата и позволява допълване с теми (Thems) и разширения (Plugins).

Официалният сайт за разработване на системата е wordpress.org.

(Не трябва да се бърка с wordpress.com, който е търговски сайт на фирма, за платени услуги, базирани на WordPress - хостване на WordPress сайтове, платени консултации и помощ, софтуерни разработки и др.)

Има български официален сайт, посветен на WordPress: bg.wordpress.org, на който може да се намери преведена на български информация за WordPress.

Настоящият информационен материал засяга редица теми, които могат да бъдат интересни за широк кръг бъдещи и настоящи ползватели на WordPress.

Целта е да се обяснят редица понятия и да се опише как се извършват някои действия.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2186 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload