Поддържане в актуално състояние

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:12 март 2024

Много е казано за необходимостта от често обновяване на всеки софтуер до последната му предлагана версия. Надявам се, че читателите също разбират и са убедени в ползите от такова обновяване.

По подразбиране WordPress следи за появяването на нови версии на ядрото и инсталираните към него модули. Съобщения за наличието на нови версии се показват в таблото на администратора с червени цифри на подходящи места.

На страницата, която се отваря с "Табло" - "Обявления", ако е налична по-нова версия на ядрото се вижда:

(Снимката от предназначена за предварително изпробване работна версия на WordPress, която се обновява ежедневно. В производствена версия, надписите може да се различават от тези, но имат напълно подобен смисъл.)

А когато има нови версии на добавки:

Както и за преводите:

За да се извърши инсталиране на различните модули до най-новата им версия следва да се щракне съответния бутон за обновяване. Процесът на обновяване се онагледява с показване на нова страница и последователно появяващи се съобщения. Завършва със съобщение за успех или грешка и хипервръзка за връщане към страницата със съобщенията за нови версии.

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2203 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload