Composer

Страницата е създадена на:17 май 2021 и редактирана на:29 октомври 2023

Сomposer(колекция връзки) е софтуер за управляване на софтуерни пакети за езика за програмиране PHP.

На страница Composer - Introduction е описана идеята за този софтуер и задачата, която изпълнява - осигуряване на други софтуерни пакети или библиотеки на PHP, които се използват при разработване на даден проект.

Може да се инсталира локално, само в директорията на проекта, в който ще се използва, или глобално - на общо място, достъпно за много проекти. Действията, които се извършват за инсталиране в единия и другия случай са описани на страница Composer - Download.

Инсталиране на пакет, например twig се извършва с команда:

composer require "twig/twig:^3.0"

Това създава необходимата файлова структура и добавя в нея файловете на посочения в командата пакет.

Необходимите за разработвания софтуерен проект пакети се посочват във файл composer.json.

Посочените в този файл пакети се инсталират с команда:

composer update

Същата команда и премахва пакети, ако те бъдат премахнати от composer.json.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2039 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload