Лента инструменти Drafting Aids в Archicad

Страницата е създадена на: 7 октомври 2021 и редактирана на: 8 октомври 2021

Върху тази лента са разположени инструменти за подпомагане начертаването на формите на елементите. Показва се по описания, общ за всички ленти за инструменти начин.

Offset Constraint

Командата служи за последващо преместване на очертан контур на елемент във всички посоки, на зададено разстояние, навътре или навън от очертанието. Например, ако след избиране на инструмент Slab, се избере Offset Constraint, след щракването с левия бутон на мишката, завършващо контура на създаваната плоча, движението на мишката предизвиква отместване на целия контур навън или навътре. Следващото щракване или задаване на разстояние от клавиатурата, поставя този контур на определеното разстояние.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1669 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload