Компоненти в Grasshopper

Страницата е създадена на: 1 февруари 2022 и редактирана на: 2 февруари 2022

Какво са компонентите в Grasshoper, вижте в: Въведение в Grasshopper - Компоненти и параметри. Понеже компонентите са основните единици, с които се работи в Grasshoper, с цел тяхното пълноценно усвояване е добре да се разглеждат от различни аспекти: от гледна точка на някаква класификация, от гледна точка на приложението им, с придружаващи примери и т.н.

В този раздел ще се направи опит да се представят компонентите именно по такъв многообразен начин.

В интерфейса на Grashoper вече е заложена определена класификация по страници и панели в лентата за инструменти:

Компоненти - (настоящата страница)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1390 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload