v = lim Δ t 0 Δ r Δ t

Мощност

Страницата е създадена на:29 октомври 2016 и редактирана на:27 април 2018

Една и съща механична работа Δ A  може де се извършва за различно време Δ t . Ето защо се въвежда величината мощност, която показва каква работа се извършва за единица време. Отношението на работата Δ A  към интервала време Δ t , за който се извършва тази работа:

P ср . = Δ A Δ t

се нарича средна мощност за интервала време Δ t .

Когато интервалът време Δ t  клони към нула средната мощност клони към една гранична стойност, която се нарича моментна мощност:

P = lim Δ t 0 Δ A Δ t .

В SI единицата за мощност се нарича ват (означение: W). Мощност 1 W имаме, когато за една секунда се извършва работа един джаул (1 W = 1 J/s).

Ако в последната формула изразим работата със скаларното произведение на силата и преместването, и предвид формулата за моментна скорост (59.1), получаваме:

`P = lim_(Δ t -> 0) (vec F . Δ vec r )/(Δ t) = ` `vec F lim_(Δ t -> 0) (Δ vec r)/(Δ t) = ` `vec F . vec v`

Мощността на силата, която действа на материална точка, е скаларно произведение от тази сила и скоростта на материалната точка.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3216 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload