Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:23 ноември 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

В този сайт се споделя информация от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Сървър Apache и PHP в macOS v11.6 Big Sur и v12.0.1 Monterey
Автоматизиране на работата с Фотошоп
Разширяване на възможностите на Фотошоп
Малък диск на MacBook
Най-нови: Избрани теми за Microsoft Word
Цифровизиране на елементи, детайли и орнаменти от български възрожденски сгради
Избрани теми за Micrisoft Excel
LDAP
Най-малко посетени: Малък диск на MacBook
Предназначение и интерфейс на Rhinoceros 7
Сървър Apache и PHP в macOS v11.6 Big Sur и v12.0.1 Monterey
Стартиране на проект в Rhinoceros 7

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 178768 днес 19
Направено с MyCMS.