Използване на слоеве в Rhinoceros 8

Страницата е създадена на:23 януари 2022 и редактирана на:25 февруари 2024

Относно предназначението на слоевете вижте: Обща информация, учебници, концепции за Rhinoceros 8 - Слоеве.

Слоевете се показват в панел Layers. Ако този панел не е на екрана се показва с команда от главното меню: Winddow - Panels - Layers и изглежда така:

Предназначението на бутоните, което може да се види в подсказващ надпис при спиране на курсора на мишката върху всеки бутон, е както следва:

New Layer

New Sublayer

Delete

Move Up

Move Down

Move Up One Parent

Filters

Tools

Help

Филтрите позволява да се оставят за преглеждане в панела само част от слоевете.

С повечето команди от показаното меню се активира само по един филтър, а команда Filtered Layers... отваря допълнителен диалог, с който може да се състави комбинация от филтри.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1431 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload