Ubuntu server

Страницата е създадена на:15 юли 2017 и редактирана на:25 ноември 2023

Ubuntu server(колекция връзки)

Изтегля се от Get Ubuntu Server. Съкращението LTS в имената на някои версии означава “Long Term Support” (Ubuntu Wiki - LTS) - версии, на които се осигурява дълговременна поддръжка. Повечето софтуер е предназначен именно за тези версии на операционната система.

Как се създава виртуална машина вижте в VMware Fusion.

Много пъти се оказва, че сървърът за обновяване на пакетите, който се установява по подразбиране: http://bg.archive.ubuntu.com/ubuntu създава проблеми и на стъпката от инсталирането, при която се предлага ръчно въвеждане на друг сървър е добре да се напише друг адрес от списъка Mirrors : Ubuntu. Най-лесно е да се редактира адреса до http://archive.ubuntu.com/ubuntu.

За осигуряване на достъп със ssh клиент при инсталирането е добре да се зададе инсталиране на OpenSSH server.

Веднага след инсталиране, при първото влизане задължително обновяваме системата чрез командите:

sudo apt update
sudo apt upgrade

IP адресът на машината се вижда с команда hostname -I или ifcofig, но последната може да не е налична и трябва да се инсталира с команда: sudo apt install net-tools.

Името на машината се вижда с команда hostname и може да се промени като се промени във файлове /atc/hosts и /atc/hostname, след което се рестартира системата. Ако дадената машина ще се използва за уебхостинг, тази промяна следва да се извърши преди инсталиране на уебсървърите.

Ако се инсталира Apache сървър с apt install apache2, то пускането, спирането или рестартирането на сървъра става с:

systemctl stop apache2.service
systemctl start apache2.service
systemctl restart apache2.service

Състоянието на Apache сървъра се проверява с:

systemctl status apache2.service

Създаваният при инсталирането потребител получава правото да изпълнява команди с права на главен администратор (root) чрез използване но команда sudo другаКоманда. За да не се пише sudo пред всяка команда, може да се влезе изцяло в ролята на root с:

sudo su -

За редактиране на текстови файлове може да се използва редактора nano.

Удобен панел за управление е Virtualmin, особено ако сървърът се използва за хостинг на сайтове. Може да се използва в операционните системи посочени на страница Virtualmin - OS Support.

Указания за инсталиране на различни софтуерни пакети, има на страниците:

How To Install and Secure phpMyAdmin on Ubuntu 16.04, но при инсталиран Virtualmin и наличие на създаден с него виртуални хостинги phpMyAdmin е за предoпочитане да се инсталира в съответния хостинг с функцията Install Scripts на Virtualmin.

Накратко:

sudo apt install mariadb-server
sudo mysql_secure_installation
sudo apt install php

a2ensite default-ssl
a2enmod ssl
service apache2 restart

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2877 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload