База данни за софтуер с отворен код, приложим в образованието и научните изследвания

Страницата е създадена на:25 март 2016 и редактирана на: 4 май 2022

Създаването на тази база данни беше една от задачите, поставени в проекта, който беше повод за стартирането на този сайт.

Нека да поясним, че наричайки този раздел от сайта "база данни" нямаме предвид, формално организиране на данни, в таблици от записи с определени полета, а просто представяне в сайта на полезна и практична информация, насочена към всеки, който иска бързо да се ориентира за предназначението, възможностите и техническите детайли на някои софтуерни продукти с отворен код.

Определено съществува смислова връзка между този раздел и раздел "Проблеми за решаване". Докато в "Проблеми за решаване", набелязваме проблемите, то тук в "База данни за софтуер", се опитваме да открием възможности за решения чрез ползване на свободен софтуер.

В тази "база данни" представяме продукти, които по някакъв повод сме инсталирали и изпробвали или използваме, иначе в раздел Свободен софтуер / софтуер с отворен код(колекция връзки) ще намерите хипервръзки към сайтовете на софтуерни продукти с отворен код, на които сме попадали и може би ще представим и тук след като ги проучим повече.

Сгъване всички Разгъване всички

База данни софтуер - (настоящата страница)

Сгъване всички Разгъване всички

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4895 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload