Node.js

Страницата е създадена на: 9 септември 2018 и редактирана на:27 октомври 2023

Node.js(колекция връзки)

Node.js е интерпретатор на езика JavaScript, който се изпълнява върху машина хост и добавя и този език като възможност за програмиране на уеб сървър, отговарящ на заявки, пристигащи от клиенти.

Node.js стартира собствен сървър, който приема заявките и ги подава за обработка на съответна функция. Обработката протича асинхронно. Това означава, че докато трае обработката на една заявка, сървърът е в състояние да приеме следващата заявка и да подаде и нея за обработка без да изчаква завършване на обработката на предишната заявка. По този начин се постига бързодействие.

Node.js представлява основа, състояща се от няколко вградени модули и софтуер за управление на пакети npm.

Върху Node.js са създадени по-развити среди за разработка на приложения като Meteor, Apache Cordova, Adobe PhoneGap. (Вижте: Node.js Frameworks and Tools)

Дали на компютъра е инсталирана Node.js и коя версия се установява с команда:

node -v или node --version

Инсталирането или актуализирането до по-нова версия се извършва от съответен на операционната система пакет за инсталиране, изтеглен от сайта nodejs.org.

Няколко версии на Node.js може да се поддържат с помощта на команден интерфейс за управление на версиите, например n – Interactively Manage Your Node.js Versions или nvm - Node Version Manager.

npm

npm(колекция връзки) е софтуер за осигуряване на софтуерни пакети за ползване с Node.js.

npm list - показва списък на инсталираните в текущата директория пакети.
npm -g list - показва списък на инсталираните глобално пакети.

n

n – Interactively Manage Your Node.js Versions

n инсталира версиите в директория /usr/local/n/versions, в която потребителят ползващ n трябва да има достъп за запис, или в друга директория, посочена в променлива на обкръжението N_PREFIX.

Кои версии на Node.js са достъпни за инсталиране с n, се вижда с команда: n ls-remote, а кои версии са вече инсталирани - с: n ls.

Смяната на текущата версия се осъществява с подаване на команда n, придвижване на курсора, нагоре-надолу до определена версия и натискане на клавиш Enter.

nvm

nvm - Node Version Manager

nvm инсталира версиите на Node.js в поддиректория на потребителя: ~/.nvm.

Достъпните за инсталиране версии се виждат с команда: nvm ls-remote, а само инсталираните - с: nvm ls.

Смяна на версия: nvm use номерНаВерсия

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3229 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload