Идентификатори (имена)

Страницата е създадена на:30 януари 2019 и редактирана на:18 юли 2023

Идентификаторите са поредици от букви, цифри и символи за подчертаване _. Започват винаги с буква, не съдържат интервали и не съвпадат с никоя от служебните думи.

В Паскал не се прави разлика между малките и главните букви в идентификаторите. Например: V0 и v0, или пък: Ax, AX, aX, и ax са едни и същи идентификатори. Главни и малки букви в идентификаторите се използват само за удобство, например, когато имената са по-дълги и са съставени от няколко думи, за отделяне на думите първите им букви се пишат с главни букви, например: StringGrid1, MessageBox, SaveDialog (стил Camel case).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3010 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload