Примерни задачи, решавани със системи линейни уравнения

Страницата е създадена на:14 ноември 2019 и редактирана на:12 януари 2020

Количество на две покупки

Закупени са: сирене, на цена 9 лв/кг и домати, на цена 3 лв/кг. и е платена обща сума от 15 лв. Общата маса на двете покупки е 3 кг. Колко сирене и колко домати са купени?

Решение:

Означаваме количеството сирене с `x_1`, а количеството домати с `x_2` и съставяме уравненията:

`|{:(9, x_1, +, 3, x_2 =, 15),
(, x_1, +, , x_2 =, 3):}`

Решението е: `x_1 = 1` кг сирене и `x_2 = 2` кг домати.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1418 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload