Virtualmin

Страницата е създадена на:24 ноември 2019 и редактирана на:18 юли 2024

Интернет връзки - в Контролни панели за сървър(колекция връзки).

Virtualmin е контролен панел, за управление на множество сайтове върху един сървър, базирани на Apache. Поддържаните операционни системи са посочени на страница Virtualmin - OS Support.

Опитът ни с този панел е върху виртуална машина с Ubuntu server, направена с VirtualBox, VMware Fusion и UTM в macOS(колекция връзки).

При инсталиране на Ubuntu server е достатъчно да се инсталира единствено пакет OpenSSH server, който ще осигури отдалечен, кодиран достъп.

Използването на терминала на macOS е по-удобно в сравнение с командния ред на екрана на самата виртуална машина заради възможността за copy-paste на командите от страницата с указания в прозореца на терминала на macOS. Връзка със сървъра се установява с команда ssh, след която като параметър се задава домейна или IP адреса на сървъра.

Virtualmin се инсталира с командите, посочени на страницата с указания Downloading and Installing Virtualmin.

Заедно с Virtualmin се инсталира и Webmin, който е панел за управление на системата Ubuntu, както и всички необходими за функционирането на виртуалните хостинги пакети.

При инсталиране на Virtualmin се проверява домейна на машината и ако той не е добре оформен се иска смяна с друг, подобeн на: mydom.com, examl.net и т.н. Ако това не е реално регистриран, а е измислен за тестови цели домейн, IP адресът на този домейн трябва да се зададе в hosts файла на системата домакин, от която ще се преглежда съдържанието на виртуалните сайтове.

В контролният панел Virtualmin от браузъра на друга машина се стига с отваряне на адрес https://mydom.com:10000. За влизане се използват потребителското име и паролата на потребителя, създаден при създаване на виртуалната машина.

При първо отваряне на този адрес се показва предупреждаващо съобщение от браузъра, че SSL сертификатът не е официален. Трябва да бъде приет въпреки това, за да се продължи зареждането на страницата.

При първо влизане в контролния панел се стартира задаване на настройки, наречено Post-Installation Wizard, което преминават в няколко стъпки с предлагане на стойности по подразбиране, които в повечето случаи може да се оставят без промяна и към всяка следваща стъпка да се преминава с натискане на бутон Next.

След Post-Installation Wizard се създават нови виртуални хостинги.

При създаване на виртуалния хостинг се създава директория /home/user_name, в която има поддиректория public_html, предназначена за файловете на сайта. Тази директория съдържа файлове, осигуряващи показване на примерна страница. С наличния във Virtualmin инструмент File Manager наличните файлове могат да се заменят или редактират.

За настройване на различни версии на PHP на различните виртуални сайтове: Virtualmin - Multiple PHP Versions.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2903 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload