Набори от настройки (Presets) във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:18 септември 2023

Настройките на редица инструменти във Фотошоп може да се запазват под формата на набори от настройки на дадения инструмент наричани пресети (Presets). При работа с кой да е инструмент, в началото на лентата за настройки, се вижда бутонът на инструмента Tool Preset Picker. Иконата върху този бутон, съответства на активния в момента инструмент. На следното изображение е активен инструментът лупа (Zoom tool).

Щракването върху бутона Tool Preset Picker показва панел за избиране на запазен набор настройки.

Съществува и панел Tool Presets, който представя същата информация и се показва или скрива по приложимите за всички панели начини - отваряне от меню Window и скриване с Close.

Ако е поставена отметката Current Tool Only, се показва само набора настройки за текущия инструмент.

Добавяне на настройките на текущия инструмент в набора от запазени настройки става с щракване върху бутона със знак "+" в показаното прозорче. Появява се прозорец за задаване на име на нов пресет и след щракване на бутона OK, той се появява в списъка.

Някои инструменти като: четка, молив, градиент, имат собствени набори от настройки, които се управляват отделно за всеки инструмент. Например, пресетите за четки - през панел Brushes.

Действия като: преименуване, изтриване, запазване във файл, зареждане от файл, възстановяване на първоначалните настройки на пресети се извършват с команди от менюто на панела с пресети.

Командата Preset Manager... отваря диалог за управление на всички заредени в момента пресети на инструменти.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2123 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload