Стартиране на нов или отваряне на проект

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:12 декември 2021

При първо стартиране на ArchiCAD 25 се показва прозорец

който предлага да влезете в профила си от сайта на Graphisoft, но ако не желаете да правите това, с щракване на бутон Skip Sign-in може да се премине към следващ прозорец с бутони:
New... - за стартиране на нов проект;
Browse... - за отваряне на файл от файловата система на компютъра;
Teamwork... - за отваряне на проект, върху който се работи съвместно, или да щракнете върху
Имената и изображенията на скоро отваряните архитектурни проекти - за директно отваряне на някой от последните проекти.

Ако продуктът не е регистриран с получен сериен номер, който и бутон да се щракне, се показва прозорец за регистриране или продължаване в демо режим без регистриране.

Ако се щракне Trial/Education serial number се отваря доалог за въвеждане на сериен номер, в който има и линкове водещи до страници за заявяване, на сериен номер за изпробване или за студентски лиценз.

При щракване върху бутона New... се показва възможност за избор, между:

използване на шаблон (Template) за новия проект; или използване на настройките на последния, отварян проект (Last Project Settings). Обикновено в списъка от възможни шаблони има само един "ARCHICAD 25 Template.tpl". Потребителят може сам да си направи и използва собствени шаблони (Вижте страница Шаблони) или да се използват направени от други автори шаблони, например: Камара на Архитектите в България | Шаблон за ARCHICAD 23.

От падащия списък Work Environment Profile се избира профил на работна среда (аналог на понятието работно пространство от други софтуерни продукти). Изборът е между стандартните и запазените от потребителя профили. Default profile е предпочитания за начинаещи потребители профил.

При щракване върху Browse... се отваря диалог за избор на файл.

Отваряне на второ копие на ArchiCAD

В ArchiCAD не е реализирана възможност за едновременно отваряне на повече архитектурни проекти в едно стартирано копие на програмата, но пък има възможност за стартиране на няколко копия на ArchiCAD, във всяко от които е отворен по един проект. Това се осъществява като от стартираното копие на ArchiCAD, в диалога за стартиране на нов проект, който се показва при изпълнение на команда File - New, се постави отметката Launch a New ArchiCAD instance. След като бъде стартиран нов проект в отделно копие на Archicad, в това копие може с File - Open да се отвори и друг проект.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2088 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload