Стартиране на нов софтуерен проект във Visual Studio

Страницата е създадена на: 6 януари 2021 и редактирана на:20 януари 2021

За намиране и стартиране на Visual Studio, започваме да пишем наименованието му в полето за търсене на приложения, а щом се появи неговата икона натискаме клавиш Enter.

В прозореца, който се показва веднага след стартиране на Visual Studio, щракваме бутона Create a New Project.

В прозореца за избиране на шаблон за новия проект, за да направим по-къс списъка от налични шаблони, включваме филтри чрез избиране от падащите списъци, съответно: Visual Basic, Windows и Desktop.

В списъка с останалите след филтриране шаблони избираме Windows Forms App (.NET) и щракваме и бутон Next.

В следващия прозорец, оставяйки името на проекта Name и неговото местоположение Location във файловата система по подразбиране, щракваме бутон Create.

Обърнете внимание, че по подразбиране, нови проекти се създават в папка source\repos, която се намира в главната папка на потребителя (в примера: C:\users\vanyog\).

Софтуерният проект е част от по-общо понятие, наричано решение (Solution). Ето защо при създаване на нов проект се изисква посочване на решение, част от което ще се счита този проект. По подразбиране се създава решение едноименно с проекта. Създаваната файлова структура, когато не е поставена отметката Place solution and project in the same directory, изглежда така:

По-външната папка WinFormsApp2 е папката с решението, която съдържа друга папка WinFormsApp2 - папката с новия проект. В папката на решението се съдържа файлът описващ решението WinFormsApp2.sln. Този файл е асоцииран с Visual Studio и се отваря при двойно щракване с мишката върху него.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 513 днес 2
Направено с MyCMS.