Git и Visual Studio

Страницата е създадена на:20 януари 2021 и редактирана на: 5 септември 2023

Съдържание

Запазване на проект в GitHub Отваряне на отдалечено хранилище Актуализиране на локално копие от отдалечено хранилище Използване на git от команден интерпретатор Отразяване на направени промени в git хранилище Изтегляне на проект от отдалечено Git хранилище

За информация какво е Git и за какво се използва, вижте Използване на Git за реализирани с Qt проекти .

Запазване на проект в GitHub

Във Visual Studio има добре развити инструменти за работа с git хранилища, които се намират в меню Git. Когато текущият проект не е свързан с Git, менюто изглежда така:

Команда Create Git Repository... отваря диалог за създаване на хранилище за текущото решение.

Новото хранилище може да бъде: в GitHub, в друго отдалечено място или локално, което се избира с щракване на съответния бутон в лявата страна на прозореца.

За създаване на хранилище в GitHub е необходимо на Visual Studio да се дадат данните за достъп до съществуващ в GitHub профил. Това става с щракване върху Sign In... и после върху GitHub account.

Това отваря браузър, с който влизаме в съществуващия профил в GitHub, разрешаваме на Visual Studio да използва данните на този профил и се връщаме обратно във Visual Studio.

Ако използвания профил не е с платен абонамент, може да прави и използва само публични хранилища, така че трябва да се премахне отметката Private. За създаване и качване на фаловете от проекта в хранилище в GitHub се щраква бутон Create and Push. След което в съответния профил в github.com може да се намери новото хранилище.

Отваряне на отдалечено хранилище

Без да напускаме Visual Studio може да достигнем до отдалеченото хранилище, например, с команда Git - GitHub - View Pull Requests. Това отваря страница Pull Requests на отдалеченото хранилище, но от там вече лесно може да се достигне до други страници.

Актуализиране на локално копие от отдалечено хранилище

В току що направеното хранилище, може да липсва README файл и затова на страницата му, през профила на потребителя на GitHub, създал хранилището може да се види надпис и бутон:

Щракването на бутона, позволява онлайн да се добави README файл. На отварящата се след щракване на бутона страница се пише текст на новия файл и се щраква бутона "Commit new file".

Този нов файл е създаден директно в Интернет и липсва в директорията на софтуерния проект. Той може да се свали, с команда Pull от меню Git, което, след като проектът вече се съхранява и в GitHub хранилище, изглежда така:

Използване на git от команден интерпретатор

За да намерим новия, свален от GitHub файл може да отворим директорията на локалното хранилище с команда Git - Open in File Explorer.

Другата команда Open in Command Prompt отваря командния интерпретатор на Windows в директорията с проекта:

В този прозорец бихме могли да изпълним от команден ред някои команди на git, като pull, push, add, commit и т.н., но изпълнимият файл git.exe не се намира в списъка от пътища до изпълними файлове path и преди това трябва да се добави.

Ако в полето за търсене в Widows напишем думата path, ще видим:

Достатъчно е да натиснем клавиш Enter за да се отвори програмата за редактиране на системни променливи:

Щракваме бутона Environmental Variables... В новия прозорец, избираме променлива Path и щракваме Edit:

В новия прозорец, щракваме бутон New и в отварящия се ред поставяме пътя до git.exe, който е:

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\TeamFoundation\Team Explorer\Git\cmd

Затваряме всички отворили се прозорци с щракване на OK бутоните им. За да влезе промяната в сила, затваряме и отново отваряме Visual Studio.

Сега вече в командния интерпретатор на Windows, ако подадем команда git status, може да видим състоянието на хранилището:

Отразяване на направени промени в git хранилище

Ако направим промени в решението, което сме свързали с git хранилище, например ако добавим бутон за затваряне върху формата и след това отворим командния интерпретатор в неготовата директория с Git - Open in Command Prompt, и подадем команда git status, ще видим, че са настъпили промени във 2 файла:

Добавянето на настъпилите промени в хранилището бихме могли да извършим от този прозорец, чрез командите на git, но Visual Studio предлага друг начин - чрез прозореца, който се отваря с View - Git Changes.

В прозореца Git Changes виждаме, че настъпилите промени в хранилището са 2 на брой. Срещу имената на ново добавените файлове стои буква A, а срещу имената на променените - M. Щракването на бутон + върху реда с надпис Changes (2) е равносилно на подаване на команда git add . в прозореца на командния интерпретатор. Ако там подадем отново git status, виждаме резултат:

В прозореца Git Changes се появява надпис Staged Changes (2). От падащия списък може да изберем и изпълним Commit staged, което е равносилно на команда git commit със съобщението, което задължително трябва да се попълни.

В прозореца на командния интерпретатор резултатът от git status e:

Така промените са отразени в локалното хранилище и за да ги качим и в отдалеченото щракваме бутона Push в прозорец Git Changes.

Изтегляне на проект от отдалечено Git хранилище

Примерите от настоящите записки са качени на адрес: https://github.com/vanyog/WinFormsApp1 Можете да изтеглите и разгледате тези проекти като в прозореца, която се отваря при стартиране на Visual Studio изберете Clone a Repository

Поставете в в полето Repository Location горния адрес. Натиснете клавиш Enter за да бъде анализиран и да се попълни автоматично поле Path. Щракнете бутона Clone.

Решението се показа в Solution Explorer. След затваряне и ново отваряне на Visual Studio, сваленият от GitHub проект се появява в списъка на скоро отваряните проекти като директория и трябва да се избере Open a project or solution, да се посочи директорията на решението и да се щракне бутон Open.

След като се покаже съдържанието на директорията на решението се избира неговия файл и се щраква отново Open.

При следващо отваряне на Visual Studio това решение вече се вижда в списъка на скоро отваряните и се отваря с едно щракване на ливия бутон на мишката.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2386 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload