Сайт или блог ще правим с WordPress?

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на: 3 април 2024

Съдържание

Веднага след инсталиране Настройване на началната страница

Веднага след инсталиране

WordPres създава готов за използване сайт от тип блог.

Блогът е сайт, в който един или повече автори създават публикации. Откъси от последните публикации се показват върху началната страница. Най-новата публикация се показва в началото на страницата, а по-старите - по-надолу, в обратен ред на времето на публикуване, до зададен в настройките брой.

Страница, показваща само отделна публикация се отваря с щракване върху заглавието на публикацията в началната страница. В страниците на публикациите посетителите на сайта могат да пишат коментари, освен ако администраторът на сайта или редакторът на статията не е забранил това.

По-стари публикации, които вече не се показват на началната страница, се откриват чрез търсене или по хипервръзките, водещи към тях през линковете в долната част на началната страница.

Но WordPress може да функционира и като обикновен сайт, съставен от страници, до които се стига чрез система от хипервръзки, организирани в менюта.

Началната страница може да функционира като начална страница на блог, показваща последните публикации, но може да се замени и със страница с друго съдържание.

Настройване на началната страница

Ако сте администратор, отворил таблото за управление, изберете от менюто вляво "Настройки" - "Четене"

В горната част на страницата, която се показва, се намира настройката за избиране дали началната страница на сайта да показва публикации или да бъде друга страница.

Ако е избрана възможността "Последни публикации", сайтът функционира като блог.

Ако се избере "Статична страница", стават достъпни двата падащи списъка, с които се задава, коя от наличните страници да се направи "Начална страница" и коя друга страница да бъде "Страница за публикации" и да започне да показва последните публикации вместо началната. Страницата, която се избере от втория списък престава да показва собственото си съдържание и вместо него показва последните публикации. Ако не се избере "Страница за публикации", сайтът вече не е блог, а обикновен сайт.

 

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2674 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload