Относно Двупосочен английско-български речник

Страницата е създадена на:30 юни 2021 и редактирана на:23 декември 2023

Речникът е предназначен за превеждане и изучаване на отделни думи (само буквите до първия въведен интервал), от български на английски или обратно. Работи в два режима:

Превеждане

За да работи в този режим, отметката "Is exercise" трябва да е премахната.

Думата за превеждане се пише в предназначеното за съответния език поле. (Превключване на клавиатурата не е необходимо. В сегашният вариант за въвеждане на кирилица се използва подредба на клавиатурата по БДС, а за латиница - QWERTY.)
Натиска се Enter или се щраква бутон "Translate" и преводът на написаната дума се показва в другото поле.

Софтуерът на речника търси превод на написаната дума първо в собствената база данни, а ако думата липсва там, я превежда с Google Translate. Думата и нейния превод се добавят в собствената база данни, която по този начин се обогатява постепенно. Текущият брой думи се вижда.

Изучаване / упражняване

За превключване в този режим се поставя отметката "Is exercise".

Върху реализирането на този режим се работи в момента и все още не всичко работи гладко. Идеята е да се показва случайно избрана дума на български или английски и в другото поле потребителят да напише нейния превод. При натискане на клавиш Enter, ако преводът съвпада със съхранявания в базата данни се преминава към следваща дума. При несъвпадение се показва съобщение и правилния отговор.

Ако искате да споделите мнения за речника, пишете през формата за контакт.

Връщане към страница Двупосочен английско-български речник.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1912 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload