eduGAIN

Страницата е създадена на:20 октомври 2021 и редактирана на:21 октомври 2021

eduGain(колекция връзки)

edugain.org е технология за еднократно влизане с цел получаване на достъп до множество услуги. Основава се на езика за маркиране на права за достъп (Security Assertion Markup Language SAML). How to Join eduGAIN as Service Provider - eduGAIN - GÉANT federated confluence

За разбиране на тази технология са важни понятия като:

Authentication - аутентикация или удостоверяване, което означава идентифициране на потребител чрез потребителско име и парола, съхранявани в системата на доставчик на идентичност (Identity Provider - IdP).

Атрибут (attribute) е информация за даден потребител, която го описва или определя неговата роля в организация. Атрибутите се управляват и предоставят от организация атрибутен орган (Attribute Authority).

Authorization - оторизиране или упълномощаване е определянето на правата за достъп на идентифициран потребител. Правата са важни за доставчика на услуги (Service Provider - SP), който според атрибути на всеки идентифициран потребител, позволява или забранява действията на мобилните приложения.

Федерация за идентичност (identity federation) е група от организации, които се договарят за набор от общи стандарти, политики и практики за издаване и приемане на идентичности на потребители. eduGAIN, всъщност, е услуга към федерациите за идентичност от GÉANT - европейската академична мрежа. Един доставчик на услуги за да използва eduGAIN трябва да се присъедини към някоя федерация, обикновено национална федерация на страната, в която оперира. За България такава е bif.bren.bg - Федерация за достъп на БИОМ. Процедурата по присъединяване е представена на страница "Стани член".

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2111 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload