Някои проблеми с WordPress

Страницата е създадена на: 1 март 2022 и редактирана на:29 октомври 2023

Възможни проблеми с WordPress(колекция връзки)

Не често, но понякога, както при ползване на всеки друг софтуер, възникват проблеми при ползване на WordPress. На тази страница описвам проблеми, които съм срещал и начина по-който съм ги преодолял.

Версия 5.9.1 веднага след инсталиране, при което е избран български език

Линк "Примерна страница" предизвиква грешка 404.

При опит за редактиране на тази страница и запазване на промените се показва съобщение:

"Обновяването e неуспешно. Отговорът не е валиден JSON отговор."

На страница How to Fix The Invalid JSON Error in WordPress (Beginner’s Guide) са описани някои възможности за решаване на проблема. Решението, което сработи беше на страница: "Настройки" - "Постоянни връзки" да се избере "Обикновен" тип на URL-ите. Други типове URL-и не могат да се използват при изключена опция AllowOverride на Apache сървъра. Решението е да се намерят в конфигурационните файлове на Apache настройките за директорията на WordPress и да се зададе AllowOverride All.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1173 днес 0
Направено с MyCMS.