Някои проблеми с WordPress

Страницата е създадена на: 1 март 2022 и редактирана на:17 декември 2023

Възможни проблеми с WordPress(колекция връзки)

Не често, но понякога, както при ползване на всеки друг софтуер, възникват проблеми при ползване на WordPress. На тази страница описвам проблеми, които съм срещал и начина по-който съм ги преодолял.

Линк "Примерна страница" предизвиква грешка 404

За решаване на проблема се отваря за редактиране примерната страница през таблото за администриране - "Страници" - "Всички" - "Примерна страница" - "Редактиране". Прави се някаква дребна промяна, например, вмъква се интервал в заглавието, с цел да се активира бутона "Обновяване". Щраква се бутона "Обновяване". (Това действие обновява адреса на страницата и решава проблема със "счупения" линк към нея.)

Обновяването e неуспешно. Отговорът не е валиден JSON отговор

На страница How to Fix The Invalid JSON Error in WordPress (Beginner’s Guide) са описани някои възможности за решаване на проблема.

Решението, което работи: през таблото за управление - "Настройки" - "Постоянни връзки" за "Структура на постоянните връзки" да се избере "Обикновена".

Други типове URL-и не могат да се използват при изключена опция AllowOverride на Apache сървъра. Решението е да се намерят в конфигурационните файлове на Apache настройките за директорията на WordPress и да се зададе AllowOverride All.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1586 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload