Същност на растерните изображения

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на:16 ноември 2022

Растерните изображения (Статия "Растерна графика" в bg.wikipedia) се състоят от краен брой, малки, плътно наредени в редове и стълбове, еднакви, оцветени правоъгълници, наречени пиксели. Тези изображения са обичайният начин за представяне в електронен вид на фотографии и направени на компютър рисунки и композиции. Всеки пиксел се намира на определено място в изображението и притежава характерен за това място цвят.

При разглеждане на растерно изображение под силно увеличение, пикселите започват да се забелязват и качеството на изображението се влошава. При намаляване на изображението пък, с цел намаляване на обема заемана от изображението компютърна памет, съседни пиксели се сливат и да се губи информация за малките детайли, която после не може да се възстанови при необходимост от повторно увеличаване.

Растерни изображения се създават: с помощта на цифрова снимачна техника, чрез сканиране на отпечатани изображения, с помощта на софтуерни продукти или чрез ръчно рисуване чрез движения на мишката или специална писалка върху устройство с чувствителна на допир повърхност.

В работата на архитектите растерните изображения намират приложение при изобразяване на архитектурни проекти, или техни детайли. Тези изображения постоянно се използват в процеса по визуализиране на творческите идеи на архитектите, като елементи при работата им със специалните софтуерни продукти (Revit, 3DS Max) или като краен резултат от визуализирането.

Преобладаващото число от инструментите във Фотошоп и GIMP са предназначени за обработка или създаване на растерни изображения.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 26 днес 0
Направено с MyCMS.