За този сайт

Страницата е създадена на:23 март 2016 и редактирана на:24 юли 2021

Първоначалната идея беше създаването и поддържането на този сайт да баде част от осъществените задачи по проект на тема "Развитие на софтуерни продукти с отворен код, приложими в образователната система и научните изследвания", но след като такъв проект не получи финансиране и не залегна в никакъв официално одобрен научен план, неговото развитие и съдържание тръгна в нова посока.

Предназначението на сайта сега е да бъде инструмент за осъществяването на изследвания в различни посоки. Сайтът представлява отворен бележник (Open notebook science), отразяващ търсенията на неговия автор в областите, които го интересуват. На сайта се споделят идеи за възможни насоки за приложна и научна работа. (Вижте страници "Да се направи", "Проблеми за решаване", "Бекграунд"). Сайтът се използва за търсене на информация, колекциониране на интернет връзки, водене на работни записки, комуникация и др. Голяма част от страниците на сайта представлява ръкописи в състояние на непрекъсната редакция. В дясно над заглавието на всяка страница може да видите датите на създаването и на последното редактиране. Някои от страниците само подхвърлят определени идеи, други съдържат вече повече информация за проучването на други идеи. Трети може да се каже, че са завършени публикации.

Макар и не попадащо в никакви официални норми, подобно публикуване (на страниците на персонален интернет сайт), извън признатите научни институции и системи за публикуване, индексиране и рефериране, съм убеден, че с откритостта и публичността на този начин на публикуване, подобен сайт може да има реален, макар и непряк, принос за движението на науката напред.

Стилът на оформяне (дизайнът) на сайта цели постигане на максимална функционалност с икономични средства, съответствие с техническите стандарти, достъпност, включително и за мобилни устройства, бързина и слабо внимание към визията.

Голяма част от вниманието в този сайт е насочено към софтуера с отворен код (свободния софтуер), приложим в образователната система и научните изследвания. Самият сайт е направен и се поддържа с помощта на система за управление на съдържанието, представляваща свободен софтуер - MyCMS. Автор на системата е инициаторът на сайта (вижте страница Работен екип) и системата се развива така, че да съответства най-пълно на нуждите на този сайт. Част от набелязаните и осъществени промени и подобрения на системата са споменати на страница "Да се направи".

С цел проучване възможностите на други софтуерни решения се използват и някои външни системи като:

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1890 днес 0
Направено с MyCMS.