herocu.com

Страницата е създадена на: 5 януари 2018 и редактирана на:15 септември 2018

herocu.com е платформа за хостване на мобилни приложения, която наред с платените услуги позволява и безплатна регистрация и качване на приложения, създадени с различни инструменти за разработка: Node.js, Ruby(колекция връзки), Java(колекция връзки), PHP(колекция връзки), python.org, Go(колекция връзки), Scala(колекция връзки), Clojure(колекция връзки).

Принципът на функциониране на платформата е обяснен в How Heroku Works, а първите стъпки по създаване на приложения с различни инструменти за програмиране - в Getting Started on Heroku. Интересна информация за начинаещи дава статията A Beginner's Guide To Hosting Apps In The Cloud.

За да започнете публикуване на свои приложения в Интернет с помощта на heroku задължително е неоходимо:

 1. Да се регистрирате (Sign Up) в herocu.com
 2. Да имате на компютъра си инсталиран Git
 3. Да изтеглите и инсталирате Heroku CLI
 4. Според езика за програмиране, който сте избрали, трябва да имате и всички инструменти, необходими за създаване и изпълняване на приложение на такъв език.

Накратко, процесът на създаване и поддържане на приложения се състои в използване на Heroku CLI - за създаване и поддържане на приложенията и Git - за качване на промените в git хранилище, което се създава за Вашето приложение от heroku.com. Други софтуерни пакети, в зависимост от използвания език за програмиране са необходими за работа по приложението и изпробване върху Вашия работен компютър.

Стъпките по създаване на ново приложение са следните:

 1. Създавате нова директория на своя компютър, в която ще разположите файловете на своето приложение. Влизате в тази директория с програма команден интерпретатор на операционната система (в Windows - cmd.exe, в Mac - Terminal.app, в Linux - ... и т.н.)
 2. Превръщате тази директория в локално git хранилище с команда git init
 3. За да информирате от името на кой потребител на heroku ще работите, подавате команда heroku login.
  Ще трябва да въведете имела, с който имате профил в heroku и паролата за влизане в този профил.
  (Това е достатъчно да се направи еднократно и може да важи за всички проекти, над които ще работите от същия компютър.)
 4. Превръщате папката, която вече е локално git хранилище, в свързано с herocu.com хранилище с команда heroku create имеНаПриложението
  (имеНаПриложението трябва да е името, с което ще искате Вашето приложение да се появи в Интернет на адрес: имеНаПриложението.herokuapp.com. Ако подадете команда без име, само heroku create ще бъде зададено автоматично генерирано случайно име.)
 5. След тези стъпки вече можете да видите някакъв резултат на адрес имеНаПриложението.herokuapp.com За Ваше улеснение може да отворите браузъра си на този адрес с команда heroku open. Ще видите страница със заглавие "Heroku | Welcome to your new app!". За да смените тази страница с началната страница на Вашето приложение продължете със следващите стъпки.
 6. Разположете в директорията, която създадохте, файловете на своето приложение. Например, само един файл с име index.php и съдържание: <?php echo "Hello!" ?>.
 7. Отразете добавянето на файлове в локалното git хранилище с комендите:
  git add .
  git commit -m "My fist commit"
 8. Качете промените в Интернет с команда git push heroku master
  (ако след тази стъпка отворите своето приложение в Интернет с команда heroku open, ще видите в браузъра си страница, показваща поздравлението "Hello!".
 9. Понататък, след като направите промени във файловете на своето приложение, които искате да се отразят в Интернет, повтаряйте предишните две стъпки.

Важна информация за Вашето, достъпно в Интернет приложение може да намерите след като влезете (Log in) в профила си в heroku.com.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2781 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload