Материали в 3ds Max

Страницата е създадена на:12 април 2019 и редактирана на:25 май 2019

В документацията: Using Materials, Workflow: Creating and Assigning Materials и др.

Материалите са набори от настройки, които позволяват на предметите да се придава реалистичен външен вид. Тези настройки включват основни свойства, като цвят, бляскавост и прозрачност, и растерни карти. Тези настройки се използват от софтуерните инструменти за създаване на реалистични изображения (Рендери - renderers) и затова се препоръчва преди да се изберат и настройват материали да се избере рендера, с който ще се генерира окончателното изображение на сцената.

Редактори на материали

Има два, различно изглеждащи инструменти за редактиране на свойствата на материалите:

Компактен (Compact Material Editor) и
Разширен (Slate Material Editor) редактор за материали .

За стартиране на тези инструменти има бутон върху главната лента инструменти. С по-продължително натискане на левият бутон на мишката, когато курсорът е върху този бутон, се отваря прозорче с два бутона, от които се избира един от редакторите за материали. При следващо еднократно щракване се отваря избрания последния път редактор.

От меню Modes на всеки от редакторите може да се превключи към прозореца на другия редактор.

От всеки от редакторите на материали има достъп до диалога за избиране на материали и карти Material/Map Browser. (От компактния редактор се щраква бутона "Get material" и диалогът за избор на материали се отваря в отделен прозорец. В разширеният редактор същият диалог се показва като подпрозорец в прозореца на разширения редактор, а ако не се вижда се щраква бутона )

Интересен въпрос е: Как от редактиране на един материал в компактния редактор да се премине към продължаване редактирането на същия материал в разширения редактор и обратно?

Типове материали

Материалите в диалога Material/Map Browser, предназначен за избиране на материал, са групирани по типове материали: Autodesk, General, Scanline.

Типовете материали, зависят от избора на рендер, защото всеки рендер има свой набор от подходящи материали. Например: ако е активен Scanline Renderer, материалите от тип Autodesk не се показват в прозореца Material/Map Browser, но ако е активен ART Renderer - се показват.

Всеки материал има характерни свойства, които може да настройвате. Свойствата, които се показват в редакторите на материали, са групирани върху сгъващи се панели. Някои групи и свойства се срещат в повече материали, но има и типични свойства, които не се срещат в други материали. Изучаването на отделните материали и техните свойства може да отнеме значително време.

Материал Standard от тип Scanline

Ще започнем с разглеждане на материалите с помощта на компактния редактор с материал Standard от група Scanline.

За да се вижда група материали Scanline в диалога за избор на материали, трябва да е направен активен Scanline Renderer, което често е така по подразбиране. (Как се избира активен рендер вижте на страница Рендери.)

При изобразяване на материалите се прилага алгоритъм определящ как повърхността на предмета отразява светлината. Този алгоритъм се нарича Shader. Има няколко типа алгоритми, описани в документацията Shading Type

Материалът Standard има няколко настройки, свързани с придаване на цвят. (Документация: Color Controls)

Ambient - цвят на предмета, когато е в сянка. Тогава видимостта му се дължи на общото осветление на сцената ambient light, откъдето идва и названието на цвета.

Diffuse - цвят на предмета при дифузно отразяване на светлината на източниците на светлина от неговата повърхност.

Specular - цвята на блясъка от предмета.

Основна роля за формиране цвета на предмета има дифузния цвят. По подразбиране цвета Ambient е "заключен" за дифузния цвят, а има възможност и цвета на блясъка да се заключи за дифузния.

Вместо единствен цвят може да се зададе цветна карта - растерно изображение, което се зарежда от външен файл.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2647 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload