`(d vec{L})/(dt) = ` `sum_(i=1)^n vec{r_i} times vec(F_i^e)`

Закон за запазване на момента на импулса

Страницата е създадена на:12 август 2019 и редактирана на:12 август 2019

Ако върху дадена система не действат външни сили, или с други думи, ако системата е затворена, моментът на импулса на затворена система остава постоянен с течение на времето. Това твърдение представлява законът за запазване на момента на импулса.

Както видяхме, при извода на уравнението за изменение на момента на импулса (155.3) изходихме от условието, че направлението на силата на взаимодествие между две материални точки е по правата, която ги съединява. Това произтича от обстоятелството, че пространството е изотропно, т.е. всяка посока в празното пространство е неразличима от всяка друга посока. При това положение, ако в пространството има само две материални точки, то единствената "превилигирована" посока се определя от съединяващата ги права и това е единствената посока, в която може да бъде отправено тяхното взаимодействие. С това посочваме, че законът за запазване на момента на импулса се оказва следствие от изотропността на пространството.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2531 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload