Предговор към записки по физика

Страницата е създадена на: 9 октомври 2016 и редактирана на:17 февруари 2024

Съставянето на тези "Записки по физика" започна към 2003 г. като опит да се представи в подходящ за ползване през Интернет вид, преподавания в Аграрен университет - Пловдив материал по физика. Може да прегледате първоначалният вариант на тези записки на едрес http://physics-bg.org/au/Content.php?0. Поради напускане на Аграрния университет през 2008 г., записките не бяха завършени, но останаха в Интернет с надеждата, че могат да са полезни за студенти и посетители, които се интересуват от физика. През 2016 г. във връзка с работата ми върху системата за управление на съдържанието на сайт VanyoG CMS, предоставяща възможност за представяне онлайн и на учебни и научни публикации, започнах пренасяне на записките на настоящия сайт (sci.vanyog.com).

Тук записките се допълват с нови текстове, написани в по-теоретичен стил и използване на специфичен за съответния дял от физиката математически апарат. Новите текстове се пишат и редактират директно на сайта, ето защо в първоначалните им варианти е много вероятно наличието на правописни и др. грешки, които се отстраняват постепенно, когато бъдат забелязани при следващ преглед и редактиране.

Надявам се, че представянето на този материал в Интернет дава на читателите редица предимства, които не биха били налице ако ползваха напечатан на хартия учебник. Например:

Приканвам читателите да коментират записките (чрез хипервръзката "Напишете своето мнение", намираща се в долната част на всяка страница), да посочват забелязани в тях неточности или други слабости, и по този начин да помогнат да се повиши качеството им като учебно пособие, предназначено за широк кръг специалисти и любители на физиката.

За представяне на математическите означения и формули в записките е използвана спецификацията MathML, AsciiMath и mathJax. Последният осигурява видимост на формулите при четене на записките с всяко съвременно устройство за достъп до Интернет.

За фигурите е използван формат SVG - Scalable Vector Graphic и софтуерът Inkscape.

Записките са разпределени в малки по обем Интернет страници, като на всяка страница е изложен материала по някой отделен специфичен въпрос. Въпросите са обединени в теми, темите - в поддялове, поддяловете - в дялове и т.н. Така страниците със записки образуват, както се вижда от съдържанието, една силно разклонена йерархична структура.

За връзка, използвайте страницата за контакт на личния ми сайт.

За да продължите четенето щракнете връзката към следващата страница, в дясно, долу.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3211 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload