phpList

Страницата е създадена на: 3 декември 2019 и редактирана на: 7 декември 2021

Интернет връзки: Свободен софтуер за имейл маркетинг(колекция връзки).

Инструкции за ръчно инсталиране: Installing phpList manually, а за автоматично: Installing using an auto-installer.

Изпрабвахме ръчно инсталиране. Състои се в:
- изтагляне на zip файл от phpList - Download
- разархивиране
- качване на поддиректория lists от public_html на сървъра
- създаване на база данни и потребител
- редактиране на конфигурационния файл lists/config/config.php за да се посочат в него: базата данни, потребителското име и паролата му
- отваряне през браузър на директория lists/admin и продължаване на инсталирането, според показваните инструкции.

Има български превод, който за да се активира във lists/config/config.php трябва да се добавят редове:

$language_module = 'bulgarian.inc';
$default_system_language = "bg";

Наличният в официалната версия български превод не е пълен, а описаният в phpList - Translation начин за допълване на преводите не работи съвсем гладко, ето защо пристъпваме към реализиране на разклонение на проекта, което цели бързо преодоляване на възникналите пречки и допълване с български превод. Вижте: phpList - програмен код в GitHub на разклонение с български превод.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2886 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload