CVS (Concurrent Versions System)

Страницата е създадена на:23 декември 2019 и редактирана на:23 декември 2019

е по-стара система за контрол на версиите, която е показала редица ограничения и това е наложило създаването на нови системи, като SVN (Subversion), Git и др.

Информация за CVS:
https://bg.wikipedia.org/wiki/CVS – кратка статия на български
http://www.nongnu.org/cvs/ - официален сайт
http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2002/01/03/cvs_intro.html - Introduction to CVS

В Qt Creator може да се изтиглят файлове от CVS хранилище с командата: File – New File or Project..., ако се избере Import Project и CVS Checkout и се щракне бутона Choose....

В случай, че Qt Creator още не е настроен да ползва наличния софтуер за CVS, се показва процорец, в който трябва да се щракне бутона Configure... за да се отвори диалога за настройки.

В Windows

Удобен инструмент за CVS за Windows e TortoiseCVS http://www.tortoisecvs.org/.

В Mac OS X

В новите версии на Xcode няма софтуер за CVS и такъв може да се инсталира с някоя от системите за поддържане на програмни пакети за Mac, като Macports, Homebrew or Fink вижте тази беседа:
http://apple.stackexchange.com/questions/108240/cvs-on-os-x-mavericks

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2224 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload