Други програми, с отношение към растерната графика

Страницата е създадена на:14 септември 2020 и редактирана на:14 септември 2020

В тази част, разглеждаме действия, които се извършват с други програми с цел подготовка на изображения за използване в програми за обработка на растерни изображения.

Създаване на растерни изображения на чертежи с AutoCAD

За създаване на растерни изображения на чертежи от AutoCAD, които да може да се обработват след това с програми за растерна графика се използва специално настроен за целта драйвер за плотер. Ще опишем как се създава и използва такъв драйвер в AutoCAD 2017.

В панделката с инструменти се щраква страница Output, където в панел Plot, се щраква бутона на команда Plotter Manager. Тази команда отваря Windows Explorer, който показва директорията с файлове, съдържащи драйверите за плотери на AutoCAD.

Щраква се двойно върху Add-a-plotter Wizard и в прозореца, който се показва, се щраква бутон Next.

Избира се радио-бутона My Computer и се щраква Next.

В следващия прозорец, от списъка Manufacturers се избира Raster File Formats, а от другия списък Models се избира типът на файла. Предпочитаме да настроим драйвера за плотер да създаде файл с формат .png. Затова избираме: Portable Network Graphics PNG (LZH Compression). Щракваме бутон Next в следващите прозорци, докато се появи прозорец с бутон Edit Ploter Configuration... а в последния прозорец – бутон Finish.

В директорията с файлове на драйвери за плотери, се появява нов файл с име Portable Network Graphics PNG (LZH Compression).


Азбучен указател

Алгоритми без загуба на информация 3

Алгоритми за компресиране 3

Алгоритми с частична загуба на информация 3

Базов цвят 8

Векторни изображения 2

Изображения в степени на сивото 4

Канали 7

Наситеност 6

Основен цвят 8

Основни цветове 5

Пиксел 2

Размери на растерно изображение 4

Растеризиране 3

Растерни изображения 2

Резолюция 4

Резултатен цвят 8

Система за управление на цветовете 8

Смесван цвят 8

Тон на цвета 6

Файлови формати 3

Цветен режим 5

Цветно пространство 7

Цветова гама 7

Цветови модел 5

Черно-белите изображения 4

Яркост 6

Bitmap 4

Bmp 3

Britness 6

Channels 7

CMYK 5

Color Space 7

DjVu 3

Duotone 7

Gamut 7

Gif 3

Grayscale 5

HSB 6

Hue 6

Indexed Color 7

Jpeg 3

Lab Color 6

Mode 7

Png 3

Psd 4

RGB 5

Saturation 6

TIFF 3

 

1Клавишът Alt се натиска и задържа. Курсорът на мишката се придвижва върху надписа Layer в менюто, натиска се левия бутон и се задържа натиснат докато се движи надолу по менюто до надписа Marge Down, върху който вече, бутона на мишката се отпуска.

2При цветен печат, може да се използват допълнителни канали (Spot Channels) за мастила със специални цветове (Spot Colors).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2302 днес 3
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload