Trello

Страницата е създадена на:18 май 2021 и редактирана на:12 септември 2022

Тази страница се различава по структура и съдържание от другите страници на настоящия раздел База данни за софтуер с отворен код, приложим в образованието и научните изследвания, може би, по-подходящо място за нея би бил раздел Проблеми за решаване с помощта на свободен софтуер и други информационни технологии.

Съдържание

Какво е Trello? Главни понятия Често извършвани действия Действие с проекти Boards Създаване на нов Board Изтриване на Board Действия със списъци Lists Създаване на списък Преместване на списък от текущия Board в друг Изтриване на списък Действия с карти Cards Архивиране на карта Card Достигане до архивираните карти Изтриване на карта Card

Какво е Trello?

Trello(колекция връзки) е платена, уеб базирана софтуерна услуга за управление на проекти, която се предлага и като абонаментен безплатен план. Не се базира на свободен или софтуер с отворен код, но я посочваме тук като възможност, която може да се използва безплатно.

Адресът за създаване на нови профили на потребители и влизане е trello.com.

Сред езиците, на които е преведена системата има, например: руски и румънски, но няма български или гръцки. Форматът на датите и часовете се определя от избрания език без да има възможност да се задават отделно.

Главни понятия

Board - табло. Може да го опишем като работно място, което съдържа средствата за управляване на отделен проект.

List - списък. Всеки списък съдържа карти (cards). Картите представляват задачи или дейности, а списъците са етапи на изпълнение на тези задачи. По подразбиране има три списъка: "To Do" (да се направи), "Doing" (в процес на изпълнение) и "Done" (завършени). Картите с влачене с мишката се преместват от един списък в друг. При възникване на идея за задача, тя се записва в "To Do"; при започване на нейното изпълнение се премества в "Doing"; когато бъде изпълнена - в "Done". Ако е необходимо, може да се създават и други списъци, съответстващи на междинни етапи от изпълнението на задачите.

Често извършвани действия

Ще опишем достъпната през браузър на настолен или преносим компютър система.

Действие с проекти Boards

Създаване на нов Board

Щраква се бутона "Create", горе в менюто, после Create Board. След задаване на заглавие (Board Title) и видимост (Visibility), се щраква бутон Create.

Изтриване на Board

Влиза се в съответния Board и се щраква последователно:

... Show Menu - More... - Close Board - Close - Permanently Delete Board... - Delete

Действия със списъци Lists

Създаване на списък

Щраква се бутона "+ Add another list".

Преместване на списък от текущия Board в друг

Щраква се бутона .... в дясно от името на списъка.

След това - Move list...

От първия падащ списък се избира името на друг Board, а от втория, ако се прецени за необходимо - номер на мястото (position).

Щраква се Move.

Изтриване на списък

Не е предвидено директно изтриване на списък, но това може да се заобиколи чрез създаване на празен проект; преместване на списъка, който предстои да се изтрие в празния проект, и накрая изтриване на създадения за целта проект, който ще съдържа преместения списък.

Действия с карти Cards

Архивиране на карта Card

След архивиране, дадена карта повече не се показва в списъка, в който се намира, но не се заличава напълно. За да се архивира карта се поднася курсора върху нея и се щраква бутона с изображение на молив, в десния ѝ край, който отваря меню с възможни действия. Щраква се върху Archive.

Достигане до архивираните карти

... Show Menu - More... - Archived Items

Под всяка архивирана карта има бутончета за връщане в проекта (Send to Board) или изтриване (Delete).

Изтриване на карта Card

Карта не се изтрива директно. Картата трябва
първо да се архивира.
Да се достигне до нея в архива,
да се щракне бутона Delete и
да се потвърди изтриването с друг бутон Delete.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2725 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload