Еразъм+ баз хартия

Страницата е създадена на:16 октомври 2021 и редактирана на: 3 ноември 2021

Erasmus Without Paper (EWP)(колекция връзки)

С цел извършване по електронен път на регистрирането и обслужването на студентите, които искат да осъществяват мобилности по програмата Еразъм+, е създаден сайта Erasmus+ App. Освен през браузър до услугите на сайта се стига и със създадено за целта мобилно приложение (Erasmus+ for Android, Erasmus+ for iOS).

При отваряне на страницата за влизане в системата Erasmus+ Login се вижда, че начините за това са: EU Login и eduGAIN. Задължение на висшите училища е да са включени в системата за електронна идентификация на потребители eduGAIN и да осигурят техническа инфраструктура за обслужване на мобилностите.

Проектът "Еразъм без хартия", чиито информационен сайт е EWP - Erasmus Without Paper project, е предвидено да играе ключова роля в Инициатива за европейска студентска карта на Европейската комисия. Всички образователни институции, които участват в Еразъм+ трябва постепенно да преминат към използване на мрежата и централното табло Erasmus Without Paper Network/Dashboar за да обменят информация за студентските мобилности с другите участващи институции за висше образование.

Техническа информация е публикувана в сайта EWP - Competence Centre . Съществено място в тези указания има страница How to join? - Erasmus Without Paper, където са посочени три възможни пътища, по които дадена образователна институция може да се присъедини към проекта.

  1. Да се използва сайта Erasmus+ Dashboard.
  2. Да се използва платена услуга от друга организация.
  3. Всичко необходимо да се осъществи със собствени ресурси на институцията.

При всички случаи е полезно преглеждането на сайта за технически детайли Developers Hub - Erasmus Without Paper. От публикуваната там информация става ясно, че сървър, който е под контрола на образователната институция, участваща в Еразъм+, трябва да осигурява определено подмножество от програмни интерфейси. В сайта Open Source University Alliance - Erasmus Without Paper може да се намерят проекти с отворен код на реализации на такива интерфейси. Казаното е интересно за институции, избрали третият от посочените пътища. При институциите избрали вторият път такъв сървър трябва да бъде осигурен от организация, предоставяща договорена за целта услуга. При избиране на първият от пътищата се използва сървърът на централното табло, осигурен от EUF | European University Foundation.

Присъединяване на сървър към мрежата от сървъри на организациите по програма Еразъм става на две стъпки: поставяне в сървъра на файл Discovery Manifest и регистриране на това в EWP Registry Service. Това позволява на сървъра да получава информация от другите сървъри, членове на мрежата EWP, но самият сървър за да предоставя информация към мрежата, трябва върху него да са реализирани съответните интерфейси.

Главната информация, подпомагаща съставянето на Discovery Manifest е примерен такъв Discovery Manifest и файлът manifest.xsd описващ неговата структура. В долната част на страница Developers Hub - Erasmus Without Paper под заглавията "XML Schema Validators" и "API Validators" са посочени валидатори, които могат да се използват за проверка на коректността на съставения файл.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1941 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload