Оператор за цикъл WHILE във Visual Basic

Страницата е създадена на:13 януари 2022 и редактирана на:13 януари 2022

While...End While Statement - Visual Basic | Microsoft Docs

Това е оператор за цикъл с проверка на условие преди изпълняване на цикъла. Цикълът се изпълнява докато условието е истина. Общият вид на оператора е:

While логическиИзраз
   ' Оператори - тяло на цикъла
End While

или

Do While логическиИзраз
   ' Оператори - тяло на цикъла
Loop

Ако трябва да се изпълнява цикъл докато не е изпълнено дадено условие и де се прекрати щом условието се изпълни. То се използва цикъл Do Until, с общ вид:

Do Until логическиИзраз
   ' Оператори - тяло на цикъла
Loop

Пример за използване

Уравнението `x^2 - 10 + 8 cos x = 0` има корен в интервала `[3,5]`.

Да се състави програма за намиране на корена с точност 0,001.

Едно от възможните решения:

Отговор: 3,9448.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1586 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload