Същност на векторните изображения

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на:16 ноември 2022

Векторните изображения се създават с помощта на прави и криви линии, които се описват математически чрез вектори. Това позволява векторните изображения да се възпроизвеждат в произволен мащаб без да се губи информация и следователно, без да се влошава тяхното качество.

Количеството памет за съхраняване на дадено векторно изображение зависи от неговата сложност - от колко и какви линии се образува, но не зависи от размерите.

Някои от инструментите във Фотошоп и GIMP използват векторни изображения.

Векторните изображения може де се превърнат в растерни. Трансформирането на векторно изображение в растерно се нарича растеризиране (Rasterize). Обратният процес, обаче, възстановяването на векторно изображение от полученото от него растерно е трудно и не води до получаване на изображение идентично с растеризираното векторно.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 16 днес 0
Направено с MyCMS.