Начини за смесване на цветовете (blending modes)

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на:16 ноември 2022

)

Жива светлина (Vivid Light) – базовият цвят се подсилва контрастно или се оттегля в зависимост от смесвания цвят. Ако смесваният цвят е по-светъл от 50% сиво базовият цвят се изсветлява чрез намаляване на контраста, а ако е по-тъмен от 50% сиво се потъмнява чрез увеличаване на контраста.

Линейна светлина (Liner Light) - базовият цвят се подсилва контрастно или се оттегля в зависимост от смесвания цвят. Ако смесваният цвят е по-светъл от 50% сиво базовият цвят се изсветлява чрез увеличаване на яркостта, а ако е по-тъмен от 50% сиво се потъмнява чрез намаляване на яркостта.

Остра светлина (Pin Light) - ако смесвания цвят е с под 50% сиво, пикселите по-тъмни от смесвания цвят се подменят, а по-светлите - не; ако смесвания цвят е с над 50% сиво пикселите по-светли от смесвания цвят се подменят, а по-тъмните - не. Използва се за специални ефекти.

Твърдо смесване (Hard Mix) - във всеки канал се сумират стойностите на двата цвята и ако се получава повече от 255 резултатната стойност е 255, а ако се получава по-малко от 255, резултатната стойност е 0. Така цветовете, които се получават са само: червен, зелен, син, циан, магента, жълт, бял или черен.

Създаващи ефект негатив

Разлика (Difference) - във всеки канал се изважда от по-голямата стойност на цвят по-малката. Ако смесвания цвят е черен не настъпва промяна, ако смесвания цвят е бял се получава негативен образ.

Изключение (Exclusion) - произвежда подобен ефект, както при смесването Разлика, но с по малък контраст.

За съчетаване по свойства на цвета

Цветност (Hue) - създава цвят със светлост и наситеност, както на базовия цвят и цветност, както на смесвания цвят.

Насищане (Saturation) - създава цвят със светлост и цветност на базовия цвят и наситеност на смесвания цвят. Когато смесвания цвят е сив, изображението не се променя.

Оцветяване (Color) - създава цвят със светлост на базовия цвят и цветност и наситеност на смесвания цвят. Запазва степените на сивото и се използва при оцветяване на черно-бели изображения.

Светлост (Luminosity) - резултатния цвят има цветност и наситеност като на базовия цвят, а светлост като на смесвания цвят. Изображението изглежда като негатив.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 128 днес 0
Направено с MyCMS.