Рамки (Frames) във Фотошор

Страницата е създадена на: 3 октомври 2023 и редактирана на: 4 октомври 2023

Рамките са обекти, въведени от 2019-та версия на Фотошоп насам. Позволяват изобразяване на графично съдържание, изрязано по формата на правоъгълна или елиптична рамка. Инструментът за създаване на рамки е инструментът Frame tool с бутон върху лентата за инструменти. С щракване върху един от бутоните на лентата за настройка на инструмента се избира дали с него ще се създаде правоъгълна или елиптична рамка. Рамката се очертава с влачене по диагонал на правоъгълника, в който ще се впише рамката. След отпускане на левия бутон на мишката, създадената рамка се появява в панел Layers, с 2 икони съответстващи на настройките на рамката и на нейното съдържание.

Ако при създаване на рамката не е пресечено съдържанието на нито един отключен слой, рамката се създава без съдържание; в противен случай най-горния, пресечен от рамката слой се превръща в умен обект и съдържание на рамката.

Графично изображение се поставя в празна рамката с влачене и пускане върху рамката в панел Layers на някой от слоевете на изображението.

Умният обект, представляващ съдържанието на рамката, се редактира след двойно щракване върху него, както всеки друг умен обект. При редактирането към автоматично превърнатият в умен обект слой може да се добавят още слоеве, както при редактиране на файл с Фотошоп.

Възможно е само рамката да бъде премахната, а да се запази слоя-умен обект, който тя изрязва. Това става с команда Remove Frame from Layer от контекстното, което се показва при щракване с десния бутон на мишката върху името на рамката в панел Layers.

Стилът, който се прилага на рамка се прилага върху слоя в рамката.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 606 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload