Да се направи

Страницата е създадена на:23 март 2016 и редактирана на:26 ноември 2021

Съдържание

Идеи за този сайт, изискващи работа за да бъдат осъществени Идеи за работа по други проекти Отворен речник на балгарския език Реализирани идеи 2021 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г.

Тази страницата съдържа идеи за неща, които би било полезно да се направят, или вече са направени по този сайт.

Всяка помощ за реализиране на още неосъществените тези идеи е добре дошла!

(Обикновено, каквото ми хрумне, че е хубаво да се направи, го правя веднага, без да използвам списъци с многократно отлагани задачи, но все се намират и идеи, които няма как да се случат бързо, така че, те попадат в настоящия списък.)

------
Датата в скоби означават кога е предложена съответната идея. Няма дати от времето преди да реша да отбелязвам дати по този начин. При наличие на две дати в скоби, първата дата означава кога е предложена, а втората - кога е осъществена съответната идея.


Идеи за този сайт, изискващи работа за да бъдат осъществени

 1. Да се добави повече графика по страниците на сайта.
 2. В модул "Интирнет връзки", да се добавят функционалности:
  1. Възможност за предлагане на връзки от посетителите.
  2. (7 октомври 2016) Възможности за експортиране и импортиране на раздели от интернет връзки в някои от разпространените Библиографски формати(колекция връзки).
  3. (8 януари 2017) Превключване между два режима на показване: сегашния и разширен, в който ще се показва повече информация за всака връзка, като например: дата на добавяне, дата на последно редактиране, дата на последно кликване, брой кликвания и т.н.
  4. (12 януари 2017) Улесняване навигацията през категориите с изскачащи менюта.
  5. (22 март 2018) При показване "Само категориите" да има възможност за свиване-разгъване, както в карта на сайта. Може да се разработи модул, който от подходяща структура данни осигурява визуализиране със стандартно поведение.
 3. Да се запомня в бисквитка датата на последното посещение и да се направи страница, която да показва промените на сайта, направени след тази дата.
 4. Да се направи система за регистриране на потребители в този сайт чрез съществуваща регистрация в други сайтове и социални мрежи.
 5. В долния край на всяка страница да се показва библиографска информация за страницата по БДС ISO 690:2011.
 6. Да се добави възможност всяка страница, а защо не и целият сайт, да се изтеглят във вид на pdf файл.
 7. Да се направи сайтът да отговаря на изискванията, описани в Google scholar Inclusion Guidelines for Webmasters.
 8. (7 октомври 2016) В модула за бибилиографско цитиране да се добави възможности за експортиране и импортиране на заглавия в някои от разпространените Библиографски формати(колекция връзки).
 9. (31 януари 2018) Разширението add link Chrome browser extensions да се преработи и за други браузъри.

Идеи за работа по други проекти

Отворен речник на балгарския език

Вижте страниците на речника

 1. Подобряване функционирането на кода. В момента харчи много процесорно време.

Реализирани идеи

2021 г.

 1. (15 април 2018 - 25 юни 2021)

  Формата за търсене при всяко добавяне/изтриване на буква да актуализира списък от първите няколко възможни резултати. Всъщност, тази ивея е реализирана

 2. (13 март 2020 - 4 юни 2021) Да се подобри търсенето в сайта с модул SITESEARCH, като се конструира програмен интерфейс, позволяващ и други модули да осъществяват търсене и връщане на резултат. (Например, модул OUTERLINKS да връща резултат от търсене във връзките към други сайтове.) - Идеята е осъществена в малко по-различна форма в нова версия на модула SITESEARCH2.
 3. (18 май 2021 - 4 юни 2021) Навигация в сайта чрез форма за търсене. Създадена е нова версия на модул SITESEARCH2. При писане във формата за търсене се показва списък на страници и хипервръзки, които съдържат написаната част или цяла дума.
 4. (30 май 2021) Статистиката за посещаемостта на страниците се показва в долната част на всяка страница.

2019 г.

 1. (14 април 2019 - 15 април 2019) Първата озаглавена част от текста на страница, с нова команда "Page from H" от страничното меню за администриране може да се изнесе в нова страница на същия раздел.

2018 г.

 1. (8 януари 2017 - 25 декември 2018) В модул Интернет връзки е добавена възможност за поставяне на дадена връзка в няколко раздела. С други думи преминаване от дървовидна структура, към структура на граф.
 2. (23 март 2018 - 29 март 2018) В модул Интернет връзки е създадена възможност за промяна на надписа върху хипервръзката от големи в малки букви.
 3. (10 февруари 2018 - 10 февруари 2018) Подобрен е модулът за математически формули с това, че при поднасяне на курсора на мишката към номер на формула, се показва и самата формула.
 4. (28 януари 2018 - 30 януари 2018) Направен е първи опит за създаване на разширение за браузър Chrome, с помощта на което отворена с браузъра страница може да се добави в колекцията от интернет връзки на този сайт. Програмният код на разширението е публикуван в add link Chrome browser extensions.
 5. (28 януари 2018) Създаден е нов модул за настоящата страница "Да се направи", позволяващ индивидуално въвеждане и редактиране на задачи. Представените на тази страница задачи са пренесени в таблицата данни на модула.

2017 г.

 1. (2 февруари 2017 - 19 ноември 2017) В модул Интернет връзки, след всяко име на категория или връзка, се показва бутон за търсене , който препраща към страница "Търсене на информация". Надписът на хипервръзата от страница Интернет връзки, се попълва в поле "Ключови думи" и с щракване на бутоните на различните търсещи машини може да се извърши терсене по тези думи.
 2. (20 юли 2017) Съставен е модул, за генериране на случайни поредици от символи, който се демонстрира на тази страница.
 3. (8 януари 2017 - 18 юли 2017) В модул Интернет връзки, след поставяне на адреса на връзката, при кликване в полето за заглавие, заглавието се попълва чрез автоматично извличане от самия сайт.
 4. (16 юли 2017) В модул Интернет връзки - в режим на редактиране щракването върху числото за подреждане пред дадена връзка предизвиква попълване на това число +5 в полето Place. Улеснява се разместването на връзките в желан ред.
 5. (11 юли 2016 - 30 април 2017) В модул Интернет връзки - възможност за дублиране на връзка. (В режим на редактиране след всяка връзка се показва линк "2", щракването върху който извършва дублирането.)
 6. (26 април 2017) Завършени са някои подобрения на модула за библиографско цитиране, с които се позволява цитиране на хипервръзки от модул "Интернет връзки".
 7. (1 февруари 2017) Подобрен е модулът за показване "карта на сайта", с бутони за скриване - показване на раздели.
 8. (22 януари 2017) Съставена е икона на сайта, същата може да послужи и за лого - съчетание от математичестия знак интеграл и логото на Open Source Initiative,
  добавени са бутони за споделяне във Facebook.
 9. (14 януари 2017) (Направено е да се запомня в бисквитки коя е последната, разглеждана от посетителя, страница и при следващото му връщане на сайта се показва въпрос дали иска да отиде отново на същата страница.

2016 г.

 1. (3 октомври 2016 - 6 октомври 2016) Сайтът е преработен за да съответства на изискванията за responsive web design.
 2. (9 юли 2016) Добавена е възможност в режим на редактиране хипервразката от страница Търсене на информация, която отваря съответната търсеща машина за намиране на въведените думи, с едно кликване да се добавя към колекцията от Интернет връзки.
 3. (8 юли 2016) В модула за интернет връзки са добавени нови функционалности:
  1. (8 юли 2016) Хипервръзка "Най-стари" - показване на 10-те най-стари връзки.
  2. (8 юли 2016) Хипервръзка "Само категориите" - показва в дървовидна структура само категориите от интернет връзки.
 4. Създадена е възможност за автоматичен превод с Google.
 5. В модул "Интирнет връзки", са добавени функционалности:
  1. "Най-нови", "Най-кликвани"
  2. Подобрения, улесняващи редактирането на връзките
 6. Направена е страница за търсене на информация от различни онлайн източници.
 7. Създадена е възможност за представяне на математически формули, посредством mathJax. Формулите се съставят, например, с Firemath - The MathML Editor. Пример:
  (10.1)
  x 1,2 = b ± b 2 4 ac 2 c
 8. Направен е модул за автоматично номериране и представяне на математически формули. Формула (10.1) от горният пример се показва благодарение на този модул.
 9. В долния край на всяка страница се слага линк "Следваща страница", който да води към следващата по картата на сайта страница.
 10. Добавена е функционалност "Мнения за тази страница".
 11. Направена е система за автоматично измерване времето, през което е извършвано редактиране на сайта.
 12. Създадена е система за "отбелязване" на страници, позволява бързо връщане на посетителите към избрани от тях страници. Вижте хипервръзките след надписа "Моите страници:" в най-горната част на всички страници.
 13. Съставен е модул за транситерация от кирилица към латиница, който се използва на тази страница.
 14. Направена е първоначална версия на система за създаване на библиографски списъци, която позволява цитиране на заглавия и добавяне на литературни справки към страниците на сайта и отговаря на Библиографски стандарти(колекция връзки). Демонстрация на модула - на тази страница.

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 5370 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload