Цел и изпълнение

Страницата е създадена на:23 март 2016 и редактирана на:11 май 2016

Извадки от заявката, в която проектът беше представен в конкурса за финансиране:

--- Copy - paste - начало ---

 

Цели на проекта (до 1 стандартна страница)

Разработване и подпомагане на софтуерни продукти с отворен код, приложими в образованието и научната дейност чрез:

Описание на изпълнението на проекта (до 4 стандартни страници)

 

--- Copy - paste - край ---

Забележка:

След като на този проект е отказано финансиране и той се развива на базата на доброволен труд, изпълнението му едва ли ще следва течно цитираното описание. Посоките, в които проектът се развива в момента се определят само от интересите и ентусиазма на участниците в него.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2981 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload