Софтуерна работна среда за научни изследвания с Python за Mac

Страницата е създадена на:15 юли 2017 и редактирана на:18 май 2021

Цялата работна среда се инсталира с дистрибуцията Anaconda.

След инсталирането, върху Desktop се намира препратка към Launcher.app - приложението за стартиране на инструментите от системата.

Редакторът Jupiter Notebook (jupyter.org, документация) се стартира от прозореца на Launcher.app с щракване на бутона "Launch" срещу ipython notebook, а се спира с Ctrl+C в прозореца на терминала, който се показва при стартирането. При стартирането се показва браузър, който отваря адреса http://localhost:8888/tree

С Jupiter Notebook се създават документи, които обединяват програмен код, описателен текст, визуализации и друго мултимедийно съдържание. Файловете са с разширение .ipynb, имат JSON формат и могат да се конвертират в други формати за представяне на документи.

Нов документ се стартира с команда от менюто: New - Python 3.

Notebook документите се състоят от клетки, които могат да бъдат от 4 типа: клетки с програмен код (code cells), клетки за описателен текст (markdown cells), клетки за "сурово" съдържание (raw cells) и клетки за заглавия (heading cells).

В клетките с програмен код се работи като с IPython (вижте документация и онлайн интерпретатор).

За конвертиране в PDF формат са необходими пакетите: MacTeX и Pandoc.

Ако при команда File - Download as - PDF via LaTeX (.pdf) възникне грешка:
nbconvert failed: PDF creating failed
за да се види същността на грешката конвертирането се извършва с команда от терминал:
ipython nbconvert --to pdf ИмеНаФайл.ipynb

Ако има грешки от рода на:
! LaTeX Error: File `ИмеНаСтил.sty' not found.
Се подават командите:
sudo tlmgr update --self
sudo tlmgr install ИмеНаСтил

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3278 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload