Symfony

Страницата е създадена на:27 юли 2017 и редактирана на:25 юли 2023

Съдържание

Инсталиране и удовлетворяване на изискванията Създаване и стартиране на приложение за Уеб Разбиране на същността на Symfony Маршрут (route) Контролер (сontroller)

Symfony(колекция връзки) е рамка (framework) за разработване на приложения за Интернет на език за програмиране PHP.

Ще опишем накратко някои действия при използване на системата на Unix подобна операционна система (по-конкретно macOS).

Инсталиране и удовлетворяване на изискванията

Изисква PHP 8.1 или по-висока, с конкретни разширения, както и Composer. Вижте: Installing & Setting up the Symfony Framework (Symfony Docs).

Основа на Symfony е командният интерфейс (CLI). Инсталира се с командата указана в Symfony - адрес за изтегляне.

Команда symfony -V показва версията на наличния инсталиран команден интерфейс или съобщение за грешка, ако не е инсталиран.

Команда symfony check:requirements показва съобщение дали всички изисквания са удовлетворени. Ако в резултатът от изпълнението на тази команда са споменати липсващи детайли, (това могат да бъдат добавки за PHP и др.) предприемаме действия за осигуряването им.

Създаване и стартиране на приложение за Уеб

Приложение за Интернет с име my_project се създава с команда:

symfony new --webapp my_project

Новото приложение се стартира от неговата директория с команда:

symfony server:start

и се отваря за изпробване през браузър на адрес:

http://127.0.0.1:8000 или
http://localhost:8000

Показваната при това страница е страница за грешка 404 "Ненамерена страница", защото в съвсем ново приложение още няма страници. За добавяне на страници се изпълняват указанията от Create your First Page in Symfony (Symfony Docs).

Разбиране на същността на Symfony

Symfony and HTTP Fundamentals

Маршрут (route)

е частта от URL-а след домейна. Например: /about.

Контролер (сontroller)

е функция на PHP (по-точно метод от клас), която връща обект от клас Response, представящ отговора на сървъра, изпращан на клиента. Дефинициите на класове и техни функции, представляващи контролери се поставят в PHP файлове на директория src/Controller.

На всеки маршрут, трябва да съответства контролер. Съответствието се задава в конфигурационния файл config/routes.yaml или в анотация, написана непосредствено над дефиницията на функцията контролер.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3252 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload