Symfony

Страницата е създадена на:27 юли 2017 и редактирана на:21 декември 2021

Интернет връзки - в Рамки за разработка (frameworks)(колекция връзки) инструменти за разработка за Интернет.

Symfony е рамка (framework) за разработване на приложения за Интернет на език за програмиране PHP.

Ще опишем накратко някои действия при използване на системата на Unix подобна операционна система (по-конкретно macOS).

Инсталиране и удовлетворяване на изискванията

Вижте: Installing & Setting up the Symfony Framework (Symfony Docs).

За да използваме системата трябва да разполагаме с изпълним файл, който се изтегля и инсталира с командата указана в Symfony - адрес за изтегляне. Успешното изпълнение на тази команда завършва със съобщение

The Symfony CLI v4.12.5 was installed successfully!
Add this to your shell configuration file: export PATH="$HOME/.symfony/bin:$PATH" Start a new shell, and then run 'symfony'
Or install it globally on your system: mv /Users/userName/.symfony/bin/symfony /usr/local/bin/symfony and then run 'symfony'

Ако решите да изпълните второто от тези указания, то трябва да изпълните, всъщност, команда:

$ sudo mv /Users/userName/.symfony/bin/symfony /usr/local/bin/symfony

а ако изпълните първото - трябва да затворите и отворите отново програмата Terminal.

За да проверим дали всички изисквания на Symfony са изпълнени, използваме команда:

symfony check:requirements

и предприемаме действия за добавяне на съобщените в резултата от изпълнението на тази команда липсващи детайли. Това могат да бъдат добавки за PHP и др.

Стартиране на проект

Приложение за Интернет с име blog се създава с команда:

$ symfony new blog

Новото приложение се стартира от неговата директория с команда:

$ php bin/console server:run

Ако възникне грешка, свързана с date_default_timezone_get(), в дефиницията на класа AppKernel във файл app/AppKernel.php се добавя конструктор със следния вид:


  public function __construct($environment, $debug)
  {
    date_default_timezone_set('Europe/Sofia');
    parent::__construct($environment, $debug);
  }

Новото приложение се отваря за изпробване през браузър на адрес:

http://127.0.0.1:8000 или
http://localhost:8000

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1120 днес 0
Направено с MyCMS.