Linux команди

Страницата е създадена на:27 ноември 2017 и редактирана на:22 октомври 2021

Тази страница, съдържа кратък справочник на команди, валидни в голяма част от дистрибуциите на Linux.

apt-get - управление на инсталираните програмни пакети. Изисква права на администратор и обикновено се изпалнява като:
sudo apt-get.
sudo apt-get update - опреснява информацията за наличните в хранилищата пакети.
sudo apt-get upgrade - надгражда всички инсталирани пакети до най-новите им версии. Това е обичайната команда за надграждане на цялата система. (Ако надграждането завърши със съобщение, че не всички пакети са надградени се изпълнява команда
sudo apt-get dist-upgrade)
sudo apt-get install xxx yyy - сваля и инсталира пакетите с имена xxx, yyy и т.н.

chmod - променя атрибутите за достъп до файла.
chmod a+x - прави файла изпалним за всички потребители, които имат достъп до него.

chown или sudo chown - последвано от име на потребител и имена на фалове или директории, прави посочения потребител собственик на посочените файлове и директории.

dig xxx.yy - извършва DNS lookup на домейн и показва резултата върнат от DNS сървърите.

ifconfig - показва IP адреса на машината и друга информация относно мрежата.

ip address show - показва IP адреса на машината и друга информация относно мрежата.

hostname - показва мрежовото име на компютър.
hostname -I - показва IP адреса.

ln -s пътДоФайлИлиДиректория пътДоСимволичнаВръзка - създаване на символична връзка до файл или директория.

mkdir -p new_dir/{bin,lib64} - създава директория new_dir и две поддиректории в нея bin и lib64.

nano - следвана от име на текстов файл. Отваря за редактиране текстовия файл чрез изпълнявана в конзолата програма редактор. (Вижте: Nano)

scp - означава secure copy - копиране на файлове между отдалечени системи по шифрирана връзка.(How to Use SCP Command to Securely Transfer Files)

ssh user@server.name - отваря терминал, осъществяващ шифрирана връзка с машина server.name за потребителя и с име user. 

sudo - изпълняване с права на администратор на командата, написана след sudo. Преди стартиране изпълнението на командата се иска въвеждане на паролата на администратора.

poweroff - изключване на системата. В някои дистрибуции изисква права на администратор и се изпълнява като
sudo poweroff

tar -xzf имаНаАрхив.tar.gz - разархивиране на файл.

wget - последвана от интернет адрес на файл - изтегля файла.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1223 днес 1
Направено с MyCMS.