Управляване на панелите с инструменти на GenerativeComponents

Страницата е създадена на:15 август 2018 и редактирана на:29 декември 2021

Голяма част от панелите с инструменти се появяват автоматично в ситуации, в които е преценено, че са необходими

Главното меню на GenerativeComponents има поведение подобно на поведението на други панели с инструменти. Ако задържите курсора на мишката върху иконата с вертикални точки в ляво на менюто, курсорът на мишката се променя във форма подсказваща възможност за движение. Ако от този момент задърпате с мишката, може да преместите менюто в работната област или в долната страна на прозореца на програмата:

Ако щракнете бутона за затваряне на панела на главното меню ще се затвори програмата!

Други панели с инструменти се отварят и затварят с команда Tools - Tool Boxes..., която показва диалог Tool Boxes, съдържащ списък на панелите с инструменти.

Поставянето на отметка пред името на панел показва този панел, а премахването го скрива (Показването или скриването се случва веднага, ако е сложена отметката Immediately Open. В противен случай видимостта на панелите се променя чак след затваряне на прозореца с бутон OK.) Панелите се показват в състоянието, в което са били затворени - закотвени към някоя от страните на главния прозорец или върху работната област на главния прозорец във вид на преместваеми прозорци, които могат да се преместват с влачене с мишката за заглавната си лента.

Предназначението на отметките в прозореца Tool Boxes е ясен от само себе си:

Панелите с инструменти се показват в диалога Tool Boxes на групи, като групата панели се избира от падащия списък.

След затваряне на диалога Tool Boxes, оставените видими на екрана панели могат да се преместват чрез влачене с мишката. Закотвените панели имат икона за хващане във вид на редица от точки, в горния или левия край. За да се преместят те се хващат за тези икона. Свободните панели имат заглавна лента и за преместване те се хващат за тази лента.

След влачене с мишката, когато се освободи левия бутон на мишката в работната област на екрана, панелът с инструменти остава на мястото до което е издърпан в момента на освобождаване на бутона на мишката. При доближаване на влачен панел до някоя от страните на главния прозорец - горната, долната, лявата или дясната, панелът заема форма по дължината на съответната страна и може да се остави в това закотвено положение. В следния пример имаме по един панел, закотвен за всяка от страните на главния прозорец и два преместваеми панела.

Интерфейсните елементи, които се показват върху панелите с инструменти могат да бъдат:

  1. Обикновени бутони, при щракването на които веднага се изпълнява съответна команда.
  2. Група от скрити бутони, от които един е избран и командата, която му съответства се изпълнява веднага при щракването му. На екрана се изобразява иконата на текущо избрания бутон, а друг бутон от групата се избира със по-продължително натискане на левия бутон на мишката. Тогава се показват и останалите бутони от групата и с щракване може да се направи избран друг бутон. Групите бутони имат триъгълен знак в долния си десен ъгъл.
  3. Бутони, отварящи диалози, падащи списъци и др. В дясно на иконите на тези бутони има черен, сочещ надолу триъгълник.
  4. Отметки, които може да се поставят или премахват.

Възможно е върху панелите с инструменти да не се показват всички техни интерфейсни елементи. Щракването на десния бутон на мишката върху кой да е елемент на понел с инструменти показва контекстно меню за избиране на елементите, които да се виждат. Пред видимите елементи в това меню има отметки, а пред невидимите няма отметки. (На изображението вдясно е показано контекстното миню на панел Snap Mode.)

Командата Show All в това меню предизвиква показване на всички инструменти, а List... отваря диалогов прозорец със списък на инструментите.

При влачене с мишката на някои панели в лявата и дясната страна на главния прозорец, а в някои случаи и на други места се показват знаци, посочващи къде може да се пусне панела и да се разположи закотвен там.

Възможно е правоъгълната част от екрана, заета от един закотвен панел да се раздели с друг панел, който може да бъде поставен отдолу, отгоре, вляво или вдясно, както и да скрие отпред другия панел. При влачене на един панел към друг панел, се показва фигура и премествания панел заема ново място в зависимост от това върху коя от петте части на фигурата се пусне.

Когато два панела се закриват един друг, в долната част на правоъгълника, който заемат, се показват имената им и щракването върху името на панел изнася отпред и прави видим съответния панел. Най-често по този начин се закриват един друг панелите Node Types и Transactions. Такива панели образуват група с обща заглавна лента. Върху заглавната лента се изписва само името на изнесеният отпред панел.

Бутоните в заглавната лента на група панели имат следното предназначение:

Задържането на курсора на мишката върху границите между закотвени панели, когато са по-широки и оцветени предизвиква промяна на курсора, която подсказва, че може да се влачат и преместват с мишката. Така, когато е необходимо, може да се увеличава площта на едни панели и да се намалява площта на други.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2342 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload